Svedjan

Lättåtkomligt skifte med 65 ha produktiv skogsmark. Jakt och fiske.
Areal: 70 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 500 000 SEK
Anbudsdag: 24/10 2018
Ett stort skifte nära Bästen och Väckarbodarna. 65 ha produktiv skogsmark med ca 3 500 m³sk och en löpande tillväxt på ca 260 m³sk/år. Medelbonitet 5 m³sk/ha. Lättåtkomligt. Jakt och fiske.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (21)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till Skiftet hör enligt skogsbruksplanen 65,4 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 3 530 m³sk, vilket motsvarar ca 54 m³sk/ha. Av trädslagen har tall 82 % av virkesförrådet medan gran har 18 % och lövträd har 1 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 248 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Inventeringen är gjord av Leif Sandfer 2017 och uppdaterad av Chriser Carlsson augusti 2018.

Nyckelbiotoper

På skiftet finns två nyckelbiotoper: N 792-2005 Bestånd nr 9 i avdelningsbeskrivningen och N 1328-2005 Bestånd nr 18 i avdelningsbeskrivningen, och ett område registrerat som område med Höga Naturvärden, bestånd 21 i skogsbruksplan.

Jakt

Skiftet ingår Bästens Jaktvårdsområde med jakt på ca 5000 ha. Ordförande: Erik Bergman, Djurås.

Fiske

Skiftet ligger inom Gagnef-Mockfjärds FVO. Se gagneffiske.se

Rättsförhållande

Fastighet

Gagnef Svedjan 6:21, del av

Ägare

Kjell Hellström 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 65,4 ha
Impediment 4,1 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Summa: 70,1 ha

Taxeringsvärde

Skiftet saknar separat åsatt taxeringsvärde då den ingått i större taxeringsenhet.

Inteckningar

Skiftet säljs fri från penninginteckningar. Inga lån skall övertas av köparen. Säljaren svarar för att pantbrev dödas och nyfastställes i stamfastigheten.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Jag är intresserad av fastigheten Svedjan och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning