Sveg

Två skogsskiften i trakterna kring Sveg.
Areal: 64 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 000 000 SEK
Anbudsdag: 1/7 2021
Två skogsskiften med enskild jakt i trakterna kring Sveg. Enkel stuga på det norra skiftet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (12)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Stuga

En enkel stuga med tillhörande förrådsbyggnad finns på fastighetens norra skifte.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är inventerad i augusti 2020 av Johan Pålsson, Areal. Arealen produktiv skogsmark är i denna uppmätt till 47,3 ha. Virkesförrådet uppgår till 2957 m³sk vilket ger ett medelförråd om 63 m³sk/ha. Fastigheten erbjuder skog i framför allt åldersklasserna 40 till 49 samt 120 + år. Medelboniteten är skattad till 2,8 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 115 m³sk/år (2,4 m³sk/ha/år). Fastigheten består till 100% av tallskog. Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Natur- och kulturvärden

Delar av avdelningarna 4 och 10 är av Skogsstyrelsen registrerade som områden med sumpskog. Källa: SkogensPärlor och SeSverige.

Avdelning 11 kan beröras av en fornlämning i form av en kolningsanläggning. Källa: SkogensPärlor och SeSverige.

Jakt

Enskild jakt råder. För kontaktuppgifter gällande samordningen av älgjakten kontakta mäklare eller mäklarassistent.

Fiske

För det norra skiftet administreras fisket av Ytterbergs FVO. Se mer information på https://www.ifiske.se/fiske-ytterbergs-fvof.htm.

För det södra skiftet administreras fisket av Sveg- Herrö FVO. Se mer information på https://svegherrofvo.se/.

Rättsförhållande

Fastighet

Härjedalen Byvallen 9:6

Ägare

Richard Engelmark Db 1/2
Ingemar Engelmark 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 64,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 47,3 ha
Myr/kärr/mosse 17,2 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 64,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 1 409 000 kr
Skogsimpediment 22 000 kr
Summa: 1 431 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns ett datapantbrev om 10 000 kr uttaget. Säljaren löser eventuella lån senast på tillträdesdagen. Inga lån skall tas över av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Härjedalens kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Mäklarassistent

Malin Strand
Jägmästare
Skogsekonom
0651-688 56
070-220 66 64

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning