Svensbyn

Större skogsfastighet
Areal: 205 ha
Kommun: Piteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 250 000 SEK
Anbudsdag: 15/12 2023
Skog med god bonitet i bra läge nära Piteå. Jakt i viltvårdsområde.

Skog med god bonitet i bra läge nära Piteå! Skogsmarken uppgår till 168,8 hektar och virkesförrådet är uppskattat till 22 299 m³sk där den största delen av virkesförrådet ligger i äldre avverkningsbara skogar men det finns även en betydande andel växtliga gallringsskogar. Åkermark om 10,5 följer fastigheten. Fastigheten erbjuder jakt i Svensby viltvårdsområde som jagar på 14 092 ha.

Kontakta Areal

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Svensbyn

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Det finns 10,5 ha åkermark på fastigheten. Åkermarken brukas av en lantbrukare i närområdet och det finns ett ettårigt arrendeavtal som är tecknat 1 januari 2005. Avtalet förlängs med ett år i taget. Arrendeavgiften är 400 kr/ha och år och skall betalas i förskott senast den 31 december. Arrendeavgiften för 2024 går i sin helhet till säljaren.

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan som upprättades i juni 2023 av Nils Kemi. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 168,8 ha. Virkesförrådet har uppskattats till 22 299 m³sk där övervägande andel av virkesförrådet ligger i äldre avverkningsbar skog men även en del yngre gallringsskog. Trädslagsfördelningen är 78% tall, 13% löv och 9% gran. Medelboniteten uppgår till 4 m³sk/ha.

Säljaren har upplåtit en nyttjanderätt till gallring av avdelningarna 6, 7, 10 och 11 på skifte 9 i den bifogade skogsbruksplanen. Volymen på de aktuella avdelningarna är minskad med 30 %, vilket motsvarar den volym som normalt tas ut vid gallring.

Nyckelbiotoper

Avdelning 13 på skifte 2 berörs delvis av en nyckelbiotop.

Jakt

Fastigheten ingår i Svensby viltvårdsområde som jagar på totalt 14 092 ha. Tilldelningen i år är nio vuxna älgar och nio kalvar. Jakträttten på fastigheten är upplåten tom den 31 december 2024.

Rättsförhållande

Fastighet

Del av Piteå Svensbyn 66:1

Ägare

Anna-Lena Häggkvist 1/3
Anders Häggkvist 1/3
Per Häggkvist 1/3

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 168,8 ha
Impediment 23,2 ha
Inägomark 10,5 ha
Väg och kraftledning 1,6 ha
Berg/hällmark 0,5 ha
Vatten 0,3 ha
Summa: 204,9 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

Det finns inteckningar om totalt 175 000 kr i fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Norrbotten

Södra Smedjegatan 5A
972 35   Luleå
Alla objekt från Norrbotten

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Fastighetsmäklare

Helen Engström
Helen Engström
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-293 11 45

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier