Svensbyn

I Svensbyn med 83 ha prod. skogsmark, 10 893 m3sk och jakt i VVO på 14 092 ha.
Areal: 99 ha
Kommun: Piteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 250 000 SEK
Anbudsdag: 11/9 2018
Virkesrik skogsfastighet på bördiga marker sydväst om Svensbyn. Virkesförrådet har uppskattat till 10 893 m3sk och utgörs i huvudsak av slutavverkningsmogna tallskogar. Jakten ingår i Svensby viltvårdsområde som jagar på 14 092 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (5)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen upprättad 2017 av Risbergs skogskonsult AB omfattar den produktiva skogsmarksarealen 83,7 ha och virkesförrådet har uppskattats till 10 893 m3sk. Trädslagsfördelningen är 90% tall, 8% gran och 1% löv. Medelbonitet 3,6 m3sk/ha och år. Tillväxt sedan 2017 har beräknats och lagts till virkesförrådet.

Jakt

Fastigheten ingår i Svensby viltvårdsområde, där Jerry Öqvist är ordförande. Deras registrerad areal är 14 092 ha, tilldelning 2017 var 18 vuxna älgar och 18 kalvar. Källa: Gerd Stuge, Länsstyrelsen. Jakten är tillgänglig från och med den 1 november 2018.

Rättsförhållande

Fastighet

PITEÅ SVENSBYN 75:5

Ägare

Roland Öhman 1/2
Kenth Öhman 1/4
Urban Öhman 1/4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 98,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 83,7 ha
Impediment 11,6 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 0,2 ha
Vatten 1,2 ha
Summa: 96,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 2 291 000 kr
Skogsimpediment 4 000 kr
Summa: 2 295 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Jag är intresserad av fastigheten Svensbyn och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning