Svenstagård

Sjönära gård med pampigt boende, åker och skog. Jakt i VVO på 9000 ha.
Areal: 25 ha
Kommun: Bräcke
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 200 000 SEK
”Svenstagård” är en anrik gård i Mälgåsen som idag utgörs av boende, ekonomibyggnader, åker och skogsmark. Gården är högt och fint belägen med utsikt över Mälgsjön. Pampigt boende om 6-7 rok, klassisk ”bryggstuga” och tillhörande ekonomibyggnader av olika karaktär. Totalt areal om ca 25 ha, varav ca 15 ha skog och 6 ha åkermark. Växande skog med god bonitet och ett virkesförråd om totalt 2 860 m³sk, varav 2 790 m³sk är G1 skog. Goda jaktmöjligheter då fastigheten idag ingår i Mälgåsen/Stavres viltvårdsområde som omfattar ca 9 000 ha.

Fastigheten lämpar sig väl för den som söker lantligt boende med egen skog och mark i lugn och vacker miljö. Även goda möjligheter för den som kanske funderar på någon form av egen verksamhet inom den gröna näringen.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Östersund
Ringvägen 2
831 34   Östersund
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Bilder (40)

Foto: Mikael Frisk

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Högt och fint beläget bostadshus med utsikt över Mälgsjön. Det pampiga bostadshuset är uppfört i timmer på grund av huggen natursten. Byggnaden som inrymmer 2 plan har genomgående högt i tak på båda våningsplanen, vilket ger härlig rymd och en luftig känsla. Kakelugnar samt öppna spisar ger högt mervärde till det estetiska intrycket, dock oklart om dess funktion. Byggnaden håller invändigt 90-tals standard och har under årens lopp löpande renoverats. Inrett med 6-7 rok. Plåttak med tegelprofil samt fönster av typ isolerglas samt kopplade tvåglas. Bekväm och ekonomisk uppvärmning från bergvärmepump till vattenburet system. Fiber och centraldammsugare installerat. Huset håller enligt fastighetstaxeringen en boarea om 200 m².

Kök inrett med spis med häll, kyl/frys och kakel ovanför diskbänken. Mindre toalett på entréplan inrett med plastmatta i golv, WC och tvättställ. Badrum på övre plan inrett med plastmatta i golv och vägg, WC, tvättställ och duschhörna. Tvättstuga på övre plan inrett med plastmatta i golv och vägg samt tvättmaskin.

Planlösning: Entréplan med hall, kök med matplats, sal med utgång till altan, vardagsrum och mindre toalett. Övre plan med möblerbar hall, kontor, 2 sovrum, tvättstuga samt 2 mindre rum. Kakelugnar i båda sovrummen. Oklart om dess funktion då de ej nyttjats på många år.

Bergvärmepump (2017) till vattenburet system samt äldre luftvärmepump. Eget vatten från borrad brunn. Eget avlopp.

Energideklaration

Upprättad 2021-05-23.

Bryggstuga

Trevligt klassisk bryggstuga uppförd i timmerstomme med plåttak. Grund av natursten samt fönster av typ enkelglas. Byggnaden har på senare år nyttjats som sommarboende samt förrådsutrymme. Byggnaden som till stora delar håller originalskick är inredd med hall, enklare kök, sovrum, kammare och snickarbod på entréplan, samt kammare på övreplan, i huvudsak oisolerat. El finns i byggnaden, men ej något centralt uppvärmingssystem. Sommarvatten samt diskvattnet går ut i stenkista.

Driftskostnader

Driftskostnader totalt ca 48 400 kr. Driftskostnaderna grundar sig på tidigare ägares förutsättningar och brukande. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Ladugård uppförd i trä på mitten av 80- talet. Byggnaden har plåttak och grund av betongplatta (platta på mark). Fönster av typ kopplade tvåglas. Byggnaden har inretts och nyttjats för äggproduktion av tidigare ägare. Inredd med större djurdel, foderdel samt pumprum.

Äldre ladugårdsbyggnad

Äldre byggnad uppförd i trä med plåttak. Delvis betonggolv (i fd djurdel mm). Fönster av typ kopplade tvåglas. Denna byggnad är inredd och har i huvudsak nyttjats för spannmålsodling, men även viss äggproduktion. Byggnaden är inredd med spannmålstorkar, djurdel för äggproduktion, garage/verkstad, pannrum samt mjölkrum. Loge på övre plan.

Maskinhall

Uppförd i trästomme med plåtväggar och plåttak.

Kornlada

Klassisk kornlada uppförd i timmer med plåttak. Grund av natursten.

Gödselbrunn

Gödselbrunn finns på fastigheten.

Undantagen lada

På fastighetens inägomark finns trälada som ägs av annan än säljaren. Denna lada kommer att avflyttas från fastigheten, och ingår således ej i köpet. För mer information vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsmark utgörs i huvudsak av växande gallringsskog i åldern 50-80 år. Vidare har fastigheten en för orten god bonitet med 5,4 m3sk/ha. Skogsbruksplan har upprättats 2021-06-30 av Erik Amrén, Jämtskogsägare i samverkan. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 15,1 ha och har ett virkesförråd om 2 862 m³sk varav hela volymen utgörs av gallringsskog. Detta ger ett medeltal om 190 m3sk/ha. Trädslagsfördelningen visar på viss grandominans.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Åker/inägomark

Det finns en muntlig årlig överenskommelse med brukare av fastighetens åkermark.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns idag inga registrerade områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper eller dylikt, registrerade på fastigheten. (Källa SeSverige).

Jakt

Försäljningsobjektet ingår idag i Mälgåsen/Stavres viltvårdsområde som omfattar en areal om ca 9 000 ha. Älgjakten är fördelad på tre olika jaktlag.

Småviltjakt bedrivs på hela arealen.

Ägaren till fastigheten har rätt till del i viltvårdsområdet enligt gällande stadgar.

Köparen tar över all till fastigheten hörande jakträtt per tillträdesdagen och utifrån gällande stadgar i viltvårdsområdet, om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Muntlig överenskommelse

Jaktlaget har enligt muntlig överenskommelse rätt till mark där jaktladan står samt även rätt att nyttja el för dess verksamhet. Ersättning till fastighetsägaren för denna överenskommelse, har varit 1 000 kr/år för marken och 3 000 kr/år för el.

Rättsförhållande

Fastighet

Bräcke Mälgåsen 1:14

Ägare

Rolf Ek 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 25,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 15,1 ha
Impediment 4,0 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Inägomark 5,9 ha
Summa: 25,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 60 000 kr
Betesmark 4 000 kr
Skogsmark 185 000 kr
Skogsimpediment 23 000 kr
Tomtmark 30 000 kr
Ekonomibyggnader 125 000 kr
Bostadsbyggnader 269 000 kr
Summa: 696 000 kr

Inteckningar

Det finns penninginteckningar om 591 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Bräcke kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Jag är intresserad av fastigheten Svenstagård och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning