Svenstorp 3:2

Välskött gård med trevlig mangårdsbyggnad, 180 suggor integrerad produktion i moderna stallar samt bördig och god åkermark.
Areal: 39 ha
Kommun: Skurup
Objektstyp: Gård
Prisidé: 21 000 000 SEK
Anbudsdag: 5/10 2020
Svenstorp 3:2 är en välskött produktionsgård med inriktning på svinproduktion. Fastigheten består av en trevlig mangårdsbyggnad, stallbyggnader med plats för 180 suggor integrerad produktion, åkerareal om ca 33,45 ha och en våtmark i Näsbyholmssjön om ca 4,37 ha . Mangårdsbyggnaden på fastigheten ligger fint omgärdad av vacker trädgårdsmiljö och gårdsplan med kullersten. Gårdens ekonomibyggnader utgörs dels av moderna byggnader och dels av äldre karaktärsfulla byggnader innehållande svinstallar med modern inredning, personalrum, mindre gårdsverkstad, gödselvårdsanläggning, maskinhall, kvarnanläggning och spannmålslager. Svenstorp är belägen strax söder om Skurup. Fastigheten kan säljas i sin helhet, i delar eller tillsammans med grannfastigheten Lindesberg vilken också är till försäljning.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Malmö
Stortorget 15
235 31   Vellinge
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Bilder (27)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnaden på fastigheten besitter klassiska kvaliteter såväl exteriört som interiört. Bostaden är uppförd i vitputsad stomme av tegel och lersten under tegeltak. Nedanvåningen innehåller entréhall, sal, sällskapsrum, matsal med kakelugn, vardagsrum, kontor, badrum, två sovrum, kök med matplats, groventré, tvättstuga med dusch och pannrum. Ovanvåningen innehåller två sovrum med tvättställ och garderober och resterande del är oinredd vind.
Byggnadens grund består av torpargrund samt källare under en mindre del. Uppvärmning genom vattenburet system via en värmepump, jordvärme. Kommunalt vatten och avlopp. Egen borrad brunn finns också för uttag av vatten. Fiber är installerat.
Mangårdsbyggnaden omges av trädgård, parkmiljö och gårdsplan med kullersten. Tillhörande garagebyggnad uppförd i vitputsad sten/tegel under tegeltak.

Ekonomibyggnader

Tillväxtstall

Tillväxtstall uppfört 2006 med isolerade betongväggar under plåttak. Innehåller 95 st tillväxtboxar fördelat i två avdelningar. Golvärme via en värmepump med slingor i spaltgolvet. Blötutfodring via gårdens huvudfoderkök.

Suggstall

Suggstall uppfört med isolerade betongväggar under eternittak. Innehåller 84 st grisningsboxar. Renoverat med bla ny inredning 1995. Golvvärme via en värmepump med slingor ut i marken. Blötutfodring via gårdens huvudfoderkök.

Slaktsvinstall

Slaktsvinstall uppfört med isolerade betongväggar under plåttak. Innehåller 64 st slaktsvinsboxar fördelat på 3 avdelningar samt halmförråd. Blötutfodring via gårdens huvudfoderkök. Det finns även 55 kbm lagringsutrymme för drank.

Maskinhall

Maskinhall uppförd i stålstomme klädd med plåt. Innehåller foderkök, kvarnanläggning, spannmålslager med lagringskapacitet om ca 260 kbm och tippgrop. Gjutet golv större delen av maskinhallen.

Utanför maskinhallen står en gastät silo med lagringskapacitet om ca 570 kbm.

Ekonomibyggnad

Äldre karaktärsfull ekonomibyggnad uppförd i tegel, sten - och leca stomme under plåttak från 2013. Innehåller 40 slaktsvinsboxar med utfodring via gårdens huvudfoderkök, förråd, traktorgarage och personalutrymme.

Övrig

Gödselvårdsanläggning

På fastigheten finns möjlighet att lagra totalt ca 1 600 kbm gödsel fördelat på tre gödselbrunnar. Vidare finns en gödselplatta.

Skog och mark

Åkermark

Enligt SAM 2016 omfattar åkermarken ca 33,45 ha. Åkermarken består i stort av rationella skiften med god åtkomst via vägar. Åkermarken ligger inom klass 9 samt en väldigt liten del inom klass 7 enligt den fysiska riksplaneringen och har under senare år brukats med en fyrårig växtföljd med grödorna höstraps, höstvete, sockerbetor och maltkorn i kombination med mycket svingödsel. Dräneringen är väl fungerande över större delen av arealen. Stödrätter motsvarande saluförd åkermark ingår utan särskilt vederlag. Nuvarande ägare planerar att överlämna all mark höstplöjd. För markkartering och befintliga täckdikningskartor på fastigheten kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Våtmark

Våtmarksområde om ca 4,37 ha enligt SAM beläget i Näsbyholmssjön.

Jakt, fiske

Jakten och fisket är tillgängligt för en ny köpare på tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Skurup Svenstorp 3:2

Ägare

Ola Ingvarsson 1/2
Mårten Ingvarsson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 38,7 ha

Taxeringsvärde

För taxeringsuppgifter se prospekt.

Inteckningar

Antal 13 st
Totalt belopp 2 200 000 kr
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
040-46 67 90
072-700 16 70

Fastighetsmäklare

Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning