Budgivning pågår!

Bobygden

Skog och fritidshus
Areal: 131 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 6 200 000 SEK
Anbudsdag: 12/8 2022
Ca 118 ha skogsmark med ett virkesförråd på ca 13 000 m³sk. Fritidshus i vackert läge ingår i försäljningen. Jakt i Jaktklubbar.

Lantbruksfastighet med ca 118 ha skogsmark väl fördelad i åldrar upp till 65 år. Skogsmarken är fördelad på ett flertal skiften ca 1 mil sydost om Delsbo. Enklare stuga och härbre i vackert läge intill Rossjön ingår i försäljningen. Beläget inom flera Jaktklubbars områden.

Kontakta Areal

Göran Persson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Bobygden

Göran Persson

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder

Visa alla 33 bilder
Visa alla 33 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Stuga och härbre

Charmiga fritidshus i form av en stuga och ett härbre i vackert läge med Rossjön strax nedanför knuten. Stugan är äldre och av enkel standard i ett rum med våningssäng och öppen spis. Enklare veranda finns. Uppförd i timmer och med yttertak av plåt. Byggnadsarea ca 22 m² varav verandan utgör ca 6 m². Enligt säljaren behöver byggnaden en ny skorsten.

Härbret är av enklare standard och uppfört i två våningar. Nedervåning med ett rum med öppenspis samt en mindre kokvrå. Övervåning i ett rum med öppenspis. Uppförd i timmer med yttertak av plåt. Byggnadsarea ca 22 m². Byggnaden är försedd med ny skorsten och nya hängrännor 2021. Framför byggnaderna finns en väl tilltagen trall på ca 80 m². Här kan du sitta och blicka ut över Rossjön som ligger ca 10 meter nedanför trallen.

I anslutning till byggnaderna finns utedass och vedbod. Möjlighet finns att koppla el via elverk till båda byggnaderna. Vatten från källa på fastigheten. Avlopp saknas.

Skiftet på vilket stugan och härbret är belägna uppgår enligt skogsbruksplanen till knappa 14 ha.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken är inventerad i maj 2022 av Jan Andersson, Holmen. Arealen produktiv skogsmark är i planen uppmätt till ca 118 ha. Det beräknade virkesförrådet uppgår till 13 076 m³sk, vilket ger ett medelförråd om 111 m³sk/ha. Fastigheten erbjuder skog väl fördelad över åldersklasserna upp till 65 år. Medelboniteten är skattad till 5,7 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 619 m³sk/år. Trädslagsfördelning, 51% tall, 30% gran och 19% löv. Skogsmarken är fördelad på åtta skiften i varierad storlek.

Se vidare information i bifogad skogsbruksplan.

Återbeskogning

Ny ägare har att överta ansvar för att erforderliga återbeskogningsåtgärder utförs på avdelningarna 254 och 270 om totalt 5,4 ha enligt bifogad skogsbruksplan.

Åker- och betesmark

Inägomarken är enligt skogsbruksplanen 2,1 ha. Marken är enligt säljaren inte utarrenderad.

Natur- och kulturvärden

Avdelning 7 berörs av ett skog- och historiaobjekt i form av en gammal kraftledningslinje samt övriga kulturhistorisk lämningar i form av stenstolpar efter kraftindustri. Utöver detta finns ytterligare två övriga kulturhistoriska lämningar på åkermarken. Källa: SeSverige och Skogens Pärlor.

Jakt

De två skiftena kring Norrberg är belägna inom JE Jonssons Jaktklubb. Ny ägare har själv att undersöka eventuell möjlighet till ingående i jaktklubben. Kontaktperson för JE Jonssons jaktklubb är Jerker Persson, mobil: 070-399 05 99.

Skiftet som sträcker sig söderut från Hansesjön samt de tre skiftena väster om Alsjön är belägna inom Svartvallens Jaktklubb. Ny ägare har själv att undersöka eventuell möjlighet till ingående i jaktklubben. Kontaktperson för Svartvallens jaktklubb är Anders Engberg, ordförande, mobil: 070-672 97 21.

Skiftet vid Rossjön är beläget delvis inom JE Jonssons Jaktklubbs område och delvis inom Svedja-Hjulingvallen jaktklubbs område. Fastighetens markområde öster om vägen ligger inom JE Jonssons område och marken väster om vägen inom Svedja-Hjulingvallens jaktklubbs område. Ny ägare har själv att undersöka eventuell möjlighet till ingående i Svedja-Hjulingvallen Jaktklubb. Kontaktperson är Hasse Axelsson, mobil: 073-039 28 19.

Då fastighetens småviltsjakt är upplåten för jaktåret 2022/23, disponerar ny ägare småviltsjakten nästkommande jaktår, 2023/24.

Fiske

Fisket i området administreras av Dellenbygdens FVO. Se mer information på www.dellenbygdens-⁠fvo.se.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att hitta till och navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Allt du behöver är en telefon med internetuppkoppling och Google Earth installerat, sedan kan du enkelt följa den interaktiva (gps) kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Delsbo-Norrberg 3:15

Ägare

Ola Engström 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 128,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 117,8 ha
Skog med restriktion 0,1 ha
Myr/kärr/mosse 9,3 ha
Berg/hällmark 0,6 ha
Inägomark 2,1 ha
Väg och kraftledning 1,2 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 131,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 35 000 kr
Skogsmark 4 094 000 kr
Skogsimpediment 21 000 kr
Summa: 4 150 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns ett skriftligt pantbrev om 650 000 kr uttaget. Säljaren löser eventuella lån senast på tillträdesdagen. Inga lån skall tas över av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som sedan mer än ett år är folkbokförd i Delsbo, Norrbo eller Bjuråkers socknar av Hudiksvalls kommun. För övriga fysiska personer samt juridiska personer krävs förvärvstillstånd. Mäklaren är behjälplig med ansökan till Länsstyrelsen. Ansökningsavgiften för fysisk person är
4 600 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Mäklarassistent

Malin Strand
Malin Strand
Jägmästare
Skogsekonom
0651-688 56
070-220 66 64

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier