Tallåsen

Obebyggd skogsfastighet i två skiften.
Areal: 26 ha
Kommun: Vansbro
Objektstyp: Skog
Prisidé: 650 000 SEK
Anbudsdag: 18/9 2020
Obebyggd skogsfastighet söder om Äppelbo. Denna egendom består av två skiften med 24,6 hektar produktiv skogsmark. Virkesförrådet bedöms till 1 793 m³sk. Marken är belägen inom Äppelbo Norra viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (17)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över egendomen finns en skogsbruksplan framtagen av Mellanskog i maj 2020. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 24,6 hektar med ett bedömt virkesförråd om 1 793 m³sk. Trädslagen fördelar sig med 15% löv, 36% tall och 49% gran. Medelboniteten beräknas till 4,9 m³sk per hektar.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Äppelbo Norra viltvårdsområde, om ca 9 000 ha. Kontaktperson är Lars Eriksson, Äppelbo.

Rättsförhållande

Fastighet

Vansbro Östra Born 1:6

Ägare

Mats Folkesson 1/2
Alf Folkesson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 26,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 24,6 ha
Skogsimpediment 2,3 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 27,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 446 000 kr
Skogsimpediment 4 000 kr
Summa: 450 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten är belägen i glesbygdsområde samt inom omarronderingsområde. En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Undantag för köpare som sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Jag är intresserad av fastigheten Tallåsen och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning