Tallbacken

Bördigt i Bjuråker
Areal: 17 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 800 000 SEK
Anbudsdag: 30/6 2022
Obebyggd skogsfastighet med medelålders skog. Jakten i Stråsjö jaktlag, ca 3 500 ha.

Skogsmark utan impediment samlat i ett skifte. Arealen är strax under 17 ha.
Fastigheten är obebyggd och virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplanen till ca 2 000 m³sk där virkesförrådet återfinns i medelålders skött skog.

Fastigheten är belägen vid Tallbacken i nordvästra Bjuråker.

Jakten ingår i Stråsjö Jaktlag om ca 3 500 ha.

Jonas Jonsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Tallbacken

Jonas Jonsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder

Visa alla 7 bilder
Visa alla 7 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogbeskrivningen upprättades i oktober 2021 av Jonas Persson, Areal.
Den produktiva skogsmarken uppgår enligt planen till 16,7 ha med ett totalt virkesförråd om 1 996 m³sk, vilket ger ett medeltal om 120 m³sk/hektar. Trädslagsfördelningen är angiven som 74 % tall, 20 % gran och 6 % löv. Medelboniteten är hög och angiven till 5,9 m³sk/ha och år.

Huvuddelen av fastigheten är medelåldersskog som har gallrats och har idag en hög tillväxt.

Nyckelbiotoper
Det finns inga registrerade nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden som berör fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår i Stråsjö Norra jaktlag som är ca 3 500 ha. Ägaren kan teckna avtal med jaktlaget och får då möjlighet att ingå i jaktlaget. Inträdesavgiften är 2 500 kr. Jaktledare och kontaktperson är Johan Brink, 070-211 67 99.

Fiske
Fisket administreras av Bjuråker Norrbo FVO.

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Bjuråkers-Norrberg 2:3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 16,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 16,7 ha
Summa: 16,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 323 000 kr
Summa: 323 000 kr

Inteckningar

2 pantbrev om totalt 50 000 kr​ är uttagna i fastigheten.​ En inteckning (1) är ett skriftligt pantbrev som förkommit. Ansökan om dödning av pantbrevet är inlämnad och inför tillträdet kommer det att vara möjligt att döda pantbrevet.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier