Talldungen

Stuga vid vägs ände på norra Österlen
Areal: 7 ha
Kommun: Tomelilla
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 000 000 SEK
Anbudsdag: 22/8 2022
Charmig stuga inbäddad av den egna skogen

Fastigheten är belägen i Brösarps socken, Albo härad. Albo härad ingår tillsammans med Ingelstad och Järrestad härad i den mest avgränsade definitionen av Österlen. Bildandet av fastigheten skedde vid enskiftet 1826. Vid 1900-talets början anlade den dåvarande ägaren en dansbana på platsen, benämnd Talldungen och därefter har fastigheten kallats Talldungen. Stugan är charmig, men enkel i sin utformning, inbäddad av den egna skogen. Släkten har ägt fastigheten sedan 1957 och spår av dess förste ägare finns fortfarande kvar.

Välkommen på visning

20Aug
Lör 12:00
Föranmälan krävs.

Martin Lindskog

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Talldungen

Martin Lindskog

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-590 99 41

Bilder

Visa alla 13 bilder
Visa alla 13 bilder

Foto: Martin Lindskog, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Stuga

Byggnadens estimerade byggyta uppgår till 85 m² varav bostadsdel 60 m². Huset är uppfört 1932 och utgörs av två sammanbyggda och kopplade delar, en äldre lada med en stalldel och en bostadsdel.

Entré direkt in i köket med såväl el- som vedspis. Sistnämnda används ej. Diskbänk med indraget vatten med inkopplad varmvattenberedare. Gråvattenavlopp.
I anslutning till köket finns matplatsen och i direkt följd följer vardagsrum med kamin, som sotats av Säljarna. Brandskyddskontroll är inte genomförd.
Tambur med direkt ingång till rum, inrett med sovplats och tvättrum med handfat, dusch, tvättmaskin och varmvattenberedare. Uppgång till inredd vind med sovplats och kontor.

Ladudel med verkstad och stalldel, med torrdass och handfat.

Enskilt vatten från grävd brunn, som sinar under delar av året.
Äldre avloppsanläggning samt torrdass.
Uppvärmning med kamin och direktverkande el-radiatorer.

Interiörbilder beställs per email av ansvarig fastighetsmäklare.

Energideklaration

Nej.

Driftskostnader

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Ekonomibyggnader

Friliggande byggnader

Tvättstuga/hönshus, som nyttjas som gäststuga med två sängplatser och skrivbord. Byggytan skattas till 10 m².

Garage/förråd med väggar av betong uppförd 1960, med estimerad byggyta 20 m².

Traktorskjul, byggt 2012, rymmande traktor och kranvagn, med skattad byggyta om 20 m².

Ateljé, med utsikt över häradsgränsen, uppskattad byggyta 10 m².

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten domineras idag av skog, men historiskt sett har jordbruks varit det dominerande ägoslaget. Det var Lantbruksnämnden som på 1950-talet krävde att inägomarken skulle beskogas och det är den skog som växer än idag.

Skogsbruksplan upprättad av Oskar Nilsson, Sydved, maj 2022. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 6,4 ha. Virkesförrådet uppgår till drygt 2100 m³sk och domineras av tall i huggningsklass G2 och S2.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs inte av nyckelbiotop vid denna fastighetsbeskrivnings upprättande.

Jakt

Tillgänglig för köparen fr.o.m. tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Tomelilla Lökaröd 3:5

Ägare

Märta Baeling 2/3
Peter Baeling 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 6,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 6,4 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 7,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 98 000 kr
Skogsmark 279 000 kr
Summa: 377 000 kr

Inteckningar

De fyra skriftliga pantbreven om totalt 9 000 kr är i säljarens besittning och överlämnas på tillträdesdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Simrishamn

Gyllebo Borgväg 12
272 97   Gärsnäs
Alla objekt från Simrishamn

Ansvarig mäklare

Martin Lindskog
Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-590 99 41

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier