Tåmeträsk

Skogsfastighet med ca 100 ha produktiv skogsmark. Bra med vägar. Jaktmöjligheter.
Areal: 129 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 900 000 SEK
Skogsfastighet utan byggnader med bra arrondering i två skiften belägen i Tåmeträsk, Byske. Fastigheten är lättillgänglig för skogsbruk och friluftsliv genom ett väl utbyggt vägnät i området. Möjlighet finns till både älg- och småviltsjakt på nära 1500 ha i Tåmeträsk jaktlag. Fastighetens areal utgörs av ca 100 ha produktiv skogsmark, ca 28 ha impediment och ca 1 ha övrig mark. Det samlade virkesförrådet är skattat till närmare 6000 m³sk varav ca 4200 m³sk utgörs av slutavverkningsbar skog. Skogsmarken är bevuxen med i huvudsak tallskogar av varierad ålder med ett inslag av gran och björk. Medelboniteten uppgår till 4,0 m³sk/ha och år.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skellefteå
Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Bilder (28)

Foto: Jörgen Burstedt, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad vårvintern 2021 uppgår fastighetens totala landareal till 128,5 ha varav 99,6 ha består av produktiv skogsmark, Virkesförrådet är skattat till 5989 m³sk och den årliga tillväxten 262 m³sk. Skogsmarken är bevuxen av i huvudsak tallskog av varierad ålder med tyngdpunkt på yngre plant- och röjningsskogar. Trädslagsfördelningen på fastigheten består av tall 92 %, gran 1 % och lövträd 7 %. Markförhållandena varierar från torra sandsediment och grusåsar till fuktiga torvmarker. Fastigheten har en god genomsnittlig produktionsförmåga med en skattad boniteten om 4,0 m³sk per ha och år. Den äldre slutavverkningsbara skogen på fastigheten uppgår till ca 4200 m³sk.

Skogsvård

Den mark som är klassad som kalmark i skogsbruksplanen är markberedd och planterad. Behovet av skogsvårdsåtgärder är enligt planen litet kommande 10-årsperioden.

Nyckelbiotoper

Det finns inte några nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten (källa: Skogens pärlor, Skogsstyrelsen).

Jakt

Idag arrenderas fastigheten av Tåmeträsk jaktklubb som totalt jagar på 1477 ha. Rätten till jakt inom jaktklubbens område kan erhållas genom ett medlemskap i jaktklubben. Antagande av nya medlemmar behandlas vid nästa årsmöte. Nuvarande arrendenivå uppgår till 11 kr inklusive moms per hektar. Älgjakt sker gemensamt i klubben, småvilt kan jagas individuellt. Kommande höst har klubben 3 vuxna älgar och två kalvar på sin tilldelning.

Vägar

Vägsystemet i området bedöms överlag vara väl utbyggt vilket skapar möjlighet till ett kostnadseffektivt brukande samtidigt som det är lättåtkomligt för tillsyn och friluftsliv. Vägstandarden varierar från den asfaltbelagda landsvägen, till grusvägen genom byn och sandvägarna på tallheden. Transporter över Tåmälven på den västra bron genom byn är kommunal och kräver tillstånd.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Tåmeträsk 2:8

Ägare

Monika Östlund 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 140,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 99,6 ha
Impediment 27,6 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 1,0 ha
Summa: 128,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 8 000 kr
Skogsmark 2 166 000 kr
Skogsimpediment 76 000 kr
Summa: 2 250 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 1 757 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2021-06-22
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Jag är intresserad av fastigheten Tåmeträsk och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning