Tann

Gård i Tann
Areal: 49 ha
Kommun: Krokom
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 725 000 SEK
Anbudsdag: 16/10 2023
Lantligt belägen skogsgård med 40,3 ha produktiv skogsmark och bostadshus i enklare standard.

Lantligt och naturskönt belägen skogsgård i den lilla byn Tann, Krokoms kommun i nordvästra Jämtland. Fastigheten som omfattar ca 49 ha är bebyggd med bostadshus samt tillhörande enklare ekonomibyggnader av olika skick och standard. Bostadsbyggnad med enklare standard om 2 rok. Total areal om ca 49 ha, varav ca 40,3 ha produktiv skogsmark. Trevlig åldersklassfördelning som visar på skog i alla åldersklasser, med både tillväxt och viss del äldre avverkningsmogen skog. Väl arronderad i ett sammanhängande område med ett totalt virkesförråd om 4 523 m³sk, varav 3 102 m³sk är G2, S1 och S2 skog. Fastigheten har idag egen jakt. Tillfälle för den som söker egen gård, i lugnt och avskilt läge med naturen inpå knutarna, utan större krav på moderna bekvämligheter.

Boka plats på visning

25Sep
Mån 15:00
Anmälan krävs, välkommen på visning!
Kontakta Areal

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Tann

Thomas Persson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Video

Bilder

Visa alla 18 bilder
Visa alla 18 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostadshus uppförd i trä i 1 ½ plan, med delvis källare. Plåttak och fönster av typ kopplade tvåglas. Inredd med 2 rok. Uppvärmning från direktverkande el. Byggnaden håller enkel standard och är i behov av renovering och allmän uppfräschning.

Planlösning:
Entréplan med hall, kök, sovrum, vardagsrum och toalett.
Övre plan/vind är i huvudsak oinredd.
Källare/sutteräng med gillestuga, pumprum, matkällare
och tvättutrymme.

Kök inrett med spis, kyl och frys och diskho.
Toalett inrett wc och tvättställ.

Uppvärmning:
Direktverkande el- och vedspis i kök.

Vatten och avlopp:
Egen vatten från grävd brunn.
Eget avlopp.

Energideklaration

Energideklaration är ej upprättad.

Driftskostnader

Driftskostnader totalt ca 8 653 kr/år.
Hushållsel 4511 kr
Renhållning 726 kr
Försäkring 2 733 kr
Sotning 683 kr

Driftskostnaderna grundar sig på tidigare ägares förutsättningar och brukande. Observera! Nuvarande ägare har endast nyttjat huset under sommaren de sista åren och under vintern enbart haft viss uppvärmning i de centrala delarna så att vattnet ej skall frysa, därav de mycket låga driftskostnaderna som uppvisas. Uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Ekonomibyggnader

Fd ladugård

Äldre byggnad uppförd i delvis timmer med plåttak. Inredd med förrådsutrymmen och fd djurdel på markplan och loge på övreplan. Byggnaden nyttjas idag som förrådsutrymmen. Byggnaden är i mycket enkel standard. Uppförd i trä med plåttak.

Förråd

Klassiskt förråd uppfört i trä med plåttak. Inrett med vedbod och förrådsdel.

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2022 av Bertil Johansson, Fria Skog. Denna har sedan tillväxtuppräknats tom dags datum. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 40,3 ha och har ett virkesförråd om 4 523 m³sk varav 1 079 m³sk är S1 och S2 skog och 2 023 m³sk är G2 skog. Medelboniteten är beräknad till 3,6 m³sk/ha. Fastigheten är grandominerad (79 %) följt av löv (17 %) och tall (4 %). Skogens åldersfördelning visar på skog i alla åldersklasser, vilket ger en trevlig kombination med både yngre växande skog delar med äldre avverkningsbar skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, fornlämningar m.m.

På fastigheten finns idag en nyckelbiotop registrerad. Den är belägen i av nr 15 och benämns som ”Bäckdal”. Vidare finns även en sk ”fornåker” registrerad, vilken är belägen i skiftets norra spets inom avd nr 1. Utöver detta finns inga ytterligare områden med höga naturvärden, kulturlämningar eller dylikt, registrerade. (Källa: SeSverige)

Jakt

På fastigheten bedrivs idag egen jakt. Det åligger ny ägare till fastigheten att själv ansöka om ev medlemskap i angränsande jaktlag, alt registrera marken själv. Jakträtten är förnärvarande utarrenderad tom 3/6 2025, och övergår därefter till ny ägare.

Rättsförhållande

Fastighet

Krokom Tann 5:1, 6:1

Ägare

Kjell Yngve Jönsson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 40,3 ha
Inägomark 8,7 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 49,3 ha

Taxeringsvärde

Se prospekt.

Inteckningar

Det finns en inteckning på fastigheterna med en total summa om 80 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Krokom kommuns glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier