Tåsjö skog

Skogsskifte i Tåsjö
Areal: 57 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 025 000 SEK
Anbudsdag: 26/9 2022
Obebyggd med 42,8 ha produktiv skog, 3 759 m³sk. Ingår i viltvårdsområde om 3 980 ha.

Obebyggt skogsskifte högt och fint beläget i Tåsjö, 70 km norr om Strömsund. Total areal om 57,1 ha, varav produktiv skogsmark om 42,8 ha. Fastigheten som utgörs av ett sammanhängande område har mycket stor andel äldre skog. Totalt virkesförråd om 3 759 m³sk, varav 2 769 m³sk är S2 skog. Fastigheten ingår i viltvårdsområde som förfogar över ca 3 980 ha.

Lämplig fastighet med stor andel äldre skog som ger möjlighet till direktavkastning, kombinerat med viss del yngre växande skog som håller upp den årliga tillväxten. Goda jaktmöjligheter i viltvårdsområdet ger fina bonusvärden till sitt ägande.

Kontakta Areal

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Tåsjö skog

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Video

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en laserscannad skogsbruksplan (dvs ingen fältbesiktning utförd) upprättad i juni 2022 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 42,8 ha och har ett virkesförråd om 3 759 m³sk varav 2 769 m3sk är S2 skog, visar på både tillväxtskog men även en del äldre slutavverkningsmogen skog. Trädslagsblandning med i huvudsak gran, men även viss andel löv.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen så belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder.

Köparen övertar ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, forn- och kulturlämningar

Det finns tre nyckelbiotoper registrerade på fastigheten. Utöver detta finns idag inte några övriga områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper, övriga fornminnen eller dylikt, registrerade på fastigheten. (Källa: Se Sverige)

Jakt

Fastigheten ingår idag i Kyrktåsjö viltvårdsområde som förfogar över ca 3 980 ha.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2023-07-01 om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Tåsjö 1:83

Ägare

Kerstin Margareta Engkvist 1/3
Matts Ove Nilsson 1/6
Hans Åke Nilsson 1/6
Evy Edström Nilssons Db 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 55,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 42,8 ha
Myr/kärr/mosse 14,2 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 57,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 675 000 kr
Skogsimpediment 21 000 kr
Summa: 696 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommuns glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 34   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier