Tåsjö

Praktiskt boende med ekonomibyggnader i fint läge. Skog, inägomark och jakt i VVO.
Areal: 18 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Gård
Prisidé: 550 000 SEK
Anbudsdag: 24/11 2021
Högt och fint beläget ligger detta torp i byn Tåsjö, Strömsunds kommun. Praktiskt enklare boende om 3 rok i 2 plan med tillhörande ekonomibyggnad och gäststuga, inägomark och skog. Total areal om 17,8 ha, med både skog och inägomark. Rogivande utsikt över den egna inägomarken som sträcker sig ner till Tåsjön. Produktiv skogsmark om 9,5 ha med ett virkesförråd om 1 578 m³sk, varav 840 m³sk är S2 skog. Försäljningsobjektet ingår i viltvårdsområde som förfogar över ca 7 800 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Östersund
Ringvägen 2
831 34   Östersund
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Bilder (23)

Foto: Kalle Lennartsson, Bengt Wiklander, Sofia Palmkvist

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Bostadshus mycket fint beläget med utsikt över Tåsjön. I huvudsak äldre standard. Huset är inrett med 3 rum och kök och uppfört i trä på murad källare. Plåttak och fönster av typ tvåglas. Fasad av eternitplattor. Uppvärmning via oljepanna med elpatron, vattenburet system.
Byggnadsyta ca 60 m2.

Planlösning
Entréplan med hall, kök, vardagsrum och badrum.
Övre plan med hall, två sovrum.

Kök utrustat med elspis, kyl/frys och diskbänk i plåt.
Badrum med plastmatta i golv och vägg och inrett med badkar, wc och tvättställ.

Uppvärmning:
Uppvärmning via oljepanna med elpatron, vattenburet system.

Eget vatten från grävd brunn och enskilt avlopp.

Energideklaration

Energideklaration saknas.

Driftskostnader

Driftskostnader totalt ca 19 000 kr/år.

Driftskostnaderna grundar sig på tidigare ägares förutsättningar och brukande. Noterbart att fastigheterna främst nyttjats under barmarkshalvåret. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Ekonomibyggnader

Ladugård/förråd

Äldre ladugårdsbyggnad uppförd i timmer på gjuten platta. Plåttak och fönster av typ enkelglas. Byggnadsyta ca 60 m2.

Sommarstuga

Sommarstuga uppförd i trä på plintar, tvåglasfönster och plåttak. Uppvärmning via direktverkande el. Byggnadsyta ca 30 m2.

Lekstuga

Mindre lekstuga uppförd i trä med tak av plåt.

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2021 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 9,5 ha och har ett virkesförråd om 1 578 m³sk. Övervägande andel gran men även löv och tall.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen så belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder.

Det finns behov av röjning på fastigheten.

Köparen övertar ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Nyckelbiotoper, forn och kulturlämningar

På fastigheten, i avdelning 5 enligt skogsbruksplanen, så finns en registrerad nyckelbiotop. I avdelning 6 finns en registrerad fornlämning i form av en gammal fäbod. Utöver detta finns idag inte några övriga områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper, övriga fornminnen eller dylikt, registrerade på fastigheten (Källa: Sesverige).

Jakt

Fastigheten ingår idag i Tåsjö viltvårdsområde som förfogar på en areal om ca 7 800 ha. Älgjakten är uppdelad på fyra sektioner, tilldelning älg ca 2,2 /1000 ha. Småvilt jagas inom hela viltvårdsområdet.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2022-07-01 om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten har enligt säljaren fiskerätt.

Inägomark

Fastighetens inägomark nyttjas som fårbete av en lokal fårbonde, muntlig överenskommelse år från år.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Tåsjö 4:81

Ägare

Kristina Ahlgren 1/4
Magnus Ahlstrand 1/4
Håkan Blom 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 19,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 9,5 ha
Impediment 7,1 ha
Inägomark 1,1 ha
Vatten 0,1 ha
Summa: 17,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 2 000 kr
Skogsmark 136 000 kr
Skogsimpediment 7 000 kr
Ekonomibyggnader 12 000 kr
Summa: 157 000 kr

Inteckningar

1. 2 600 SEK 1937-04-28 37/304A Skriftligt pantbrev Utbyte 59/2385 Övr Anm: Beviljad i del av Tåsjö 4:35 2. 1 600 SEK 1937-04-28 37/304B Skriftligt pantbrev Utbyte 59/2385 Övr Anm: Beviljad i del av Tåsjö 4:35 3. 200 SEK 1941-03-05 41/157 Skriftligt pantbrev Övr Anm: Beviljad i del av Tåsjö 4:35 4. 1 600 SEK 1959-12-16 59/2388 Skriftligt pantbrev Övr Anm: Beviljad i del av Tåsjö 4:35 5. 11 600 SEK 1959-12-16 59/2390 Skriftligt pantbrev Övr Anm: Beviljad i del av Tåsjö 4:35 6. 3 400 SEK 1960-10-19 60/1210 Skriftligt pantbrev Övr Anm: Beviljad i del av Tåsjö 4:35 Antal sökta inteckningar: 6 Summa: 21 000 SEK

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Jag är intresserad av fastigheten Tåsjö och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning