Tegane

Budgivning pågår!
Skogsfastighet i fem skiften. Friggebod och brygga.
Areal: 33 ha
Kommun: Bengtsfors
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 400 000 SEK
Anbudsdag: 18/6 2021
Skogsfastighet på totalt ca 33 ha fördelat på fem skiften. Litet hus med brygga vid Flatetjärnet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Åmål
Gamla Örnäsgatan 11
662 31   Åmål
Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-601 86 05

Bilder (27)

Foto: Hans Littorin, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Friggebod

Litet hus av friggebodskaraktär med fin utsikt över Flatetjärnet. Enkel standard med el från solceller. Brygga med möjlighet till båtplats och bad.

Åker- och betesmark

Ca 1,3 ha åkermark som brukas av granne.

Skogsmark

Ca 31,1 ha produktiv skogsmark med huvudsakligen yngre skog och gallringsskog. Virkesförrådet är beräknat till ca 3.350 m³sk. Boniteten är beräknad till 5,0. Tall och gran på 73% och löv på 27% av arealen. Den årliga tillväxten är beräknad till ca 140 m³sk.
Se i övrigt skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper

Saknas.

Jakt

Älgjakt i Tegane jaktlag. Ingen jakt är utarrenderad.

Fiske

Fiskerätt i Flatetjärnet och de övriga tjärn som marken gränsar till.

Rättsförhållande

Fastighet

Bengtsfors Tegane 1:55

Ägare

Anders Nilsson 1/4
Ann-Kristin Gillqvist 1/4
Markus Gillqvist 1/4
Helen Gillqvist 1/4

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 31,1 ha
Impediment 0,8 ha
Åkermark 1,3 ha
Summa: 33,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 40 000 kr
Skogsmark 1 801 000 kr
Skogsimpediment 12 000 kr
Summa: 1 853 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 1 285 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit bosatt i Bengtsfors kommun. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Hans Littorin
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
0532-176 95
070-601 86 05

Jag är intresserad av fastigheten Tegane och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning