Telningsberg

Skogsgård med historia
Areal: 95 ha
Kommun: Ludvika
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 400 000 SEK
Anbudsdag: 18/6 2024
Ett måste för dig som är intresserad av jakt, fiske, skog och drömmer om ett boende där du lever i ett med naturen!

Gården är högt belägen och från det kringbyggda gårdstunet nås du av en milsvid utsikt över skog och mark. Skogsmarken präglas av vildmarkskaraktär och Pajsoån som ringlar sig genom fastighetens nordöstra delar bidrar till att skapa rofyllda miljöer. Inägomarken omsluter gården och lämpar sig väl som betesmarker.

I Telningsberg har människor levt i samklang med naturen sedan de första finska nybyggarna slog sig ned någon gång under 1600-1700 talet. Här syns fortfarande rester från den äldre tiden i form av byggnader där bland annat nordens äldsta bevarade torkria återfinns på fastigheten. Även naturen bär spår av äldre brukande med spår av ängsbruk, torvbrytning, myrslåtter, kolframställning och öppna högt belägna betesmarker.

Välkommen på visning!

Kontakta Areal

Fredrik Skovshoved

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare

Telningsberg

Fredrik Skovshoved

Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-995 75 35

Bilder

Visa alla 38 bilder
Visa alla 38 bilder

Foto: Fredrik Skovshoved och Fredrik Luhr

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Huvudbyggnad

På gården återfinns en charmig bostadsbyggnad i ett plan med delvis inredd övervåning. Huset har en stomme av timmer klädd med rödmålad stående lockpanel, torpargrund, plåtbeklätt tak med tegelimitation och englasfönster med löstagbara innanfönster. Verandan som välkomnar dig på husets framsida är vackert utsmyckad.

Planlösning entrévåning
Entrévåningen består av en välkomnande veranda som leder in i en hall. I hallen finns en ingång till ett skafferi som är inbyggt under trappan som leder dig upp till övervåningen. Från hallen nås ett fullt utrustat kök med vedspis. Vidare på våningen återfinns ett vardagsrum med en fin och fungerande bergslagskamin, två stycken sovrum samt ett nyrenoverat badrum från 2023 med wc och duschörna.

Planlösning övervåning:
Från hallen på entrévåningen leder en trappa upp till övervåningen där du möts av en isolerad och inredd pigkammare med vedspis. I övrigt är övervåningen oinredd och består av inredningsbara utrymmen för den som vill utöka husets boytor.

Uppvärmning sker via direktverkande el, en luftvärmepump samt stödeldning genom vedspis i kök samt bergslagskamin i vardagsrum. Brandinspektion genomförd i februari 2024 utan anmärkning.

Enskilt vatten genom grävd brunn, prov taget utan anmärkning. Enskilt avlopp med trekammarbrunn och infiltration.

Taxerad boyta är 80m² och biyta 20m².

Lillstuga/Svenskstugan

Äldre byggnad som inrymmer ett rum med breda träplankor i golv och tak samt bakugn och vedkamin. Uppförd med en rödmålad liggande timmerstomme, torpargrund, plåtbeklätt tak i tegelimitation. El finns indraget. Skorstenen är godkänd för eldning men eldstäder behöver ses över och eventuellt renoveras.

Lofthärbre

På gårdstunet finns ett timrat lofthärbre i två våningar daterat så långt tillbaka i tiden som ca 1830. Även denna byggnad har fått ett nytt plåtbeklätt tak i tegelimitation med snörasskydd. På nedervåningen finns en vedbod samt ett rum med en separat trappa upp till en övervåning med förråd. Övervåningen består av en drängkammare och en pigkammare. Elen i byggnaden är utbytt och nydragen med ny strömbrytare.

Energideklaration

Giltig energideklaration saknas.

Driftskostnader

El (förbrukning): Ca 10 000 kwh
Ved för uppvärmning: Ca 15 -20 m³
Sophämtning: Ca 3400 kr
Avlopp (tömning): Ca 1400 kr
Försäkring: Ca 9 500 kr
Sotning: Ca 750 kr

Ovan uppgifter är årliga ungefärliga och baseras på de senaste 12 månadernas avgifter och förbrukning.

Ekonomibyggnader

Timmerlänga

På andra sidan gårdsplanen från bostadsbyggnaden står en timmerlänga klädd i rödmålad stående lockpanel och plåtbeklätt tak. På den södra gaveln finns en egen ingång till en valvad matkällare som går under en del av byggnaden. Byggnaden inrymmer även en nyrenoverad verkstad, lider/selkammare, loge samt ett dass på den norra gaveln.

Ladugård

Större ladugårdsbyggnad med en nyare och en äldre ladugårdsdel. Den nyare delen är delvis uppmurad med gjutet golv. Den äldre delen är troligtvis en av gårdens äldsta byggnadar daterad till ca 1720. På ovanvåningen återfinns en höskulle med separat inkörning på ena gaveln.

Byggnaden är uppförd delvis med en stomme av timmer, en uppmurad del samt ett tak i plåt.

Timmerlada

Grånad timmerbyggnad där en del tidigare använts som magasin och mer nyligen slakteri. På nedervåningen finns även ett utrymme som idag används till förvaring. På den västra gaveln nås övervåningen som även det används till förvaring. Tak av plåt.

Ria

På fastigheten återfinns enligt utsago nordens äldsta och bäst bevarade torkria där det torkats finskt råg en gång i tiden. Uppskattningsvis uppförd ca 1711-1716. Byggnaden omfattas av en bestämmelse och Länsstyrelsen har ålagt fastighetsägare att röja växtlighet och slå sly runt. Rian får ej ändras, flyttas eller justeras. Länsstyrelsen har gjort omfattande ingrepp för att bevara byggnaden i sin helhet och har bland annat lagt nytt tak samt ersatt kärnan i vissa stockar med ny.

Härbre

Mindre härbre i timmer och plåttak.

Traktorgarage

Vagnslider med skjutportar uppfört i rödmålat lösvirke. Plåttak och trägolv.

Vedbod och förråd

På en höjd en bit ovanför gårdstunet finns en separat vedbod med tillhörande förråd för bland annat en vedklyv.

Åkerlada i timmer

En mindre timrad åkerlada med plåttak som står på ofri grund och tillhör annan ägare. Kommer att plockas ned och transporteras till ägaren av byggnaden.

Timrad matkällare

Mindre timrad matkällare med tegeltak. I visst behov av renovering.

Smedja

Ca 100 meter norr om gårdscentrum finns en äldre smedja där det en gång i tiden smiddes och tillverkades nödvändiga verktyg och redskap för gårdens försörjning. Uppförd i timmer och plåttak.

Stuga

En enklare inredd stuga med vidbyggd veranda med utsikt över fastighetens egna damm som inrymmer bäcköring.

Torvlada

Timrad skogslada med plåttak belägen norr om Pajsoån på den egna skogsmarken.

Mark

Skogsmark

Fastighetens skogsmark består av ett sammanhängande skifte om totalt ca 85 ha fördelat mellan produktiv skogsmark och en del myrmark. Marken präglas av vildmarkskaraktär och Pajsoån som ringlar sig genom fastighetens nordöstra delar bidrar till att skapa rofyllda miljöer. Bestånden utgörs till stor del av yngre röjning och gallringsbestånd samt en del bestånd i huggningsklasser S1 och S3.

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 62,4 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 4786 m³sk, vilket motsvarar ca 77 m³sk/ha. Av trädslagen dominerar tall med 72% av virkesförrådet medan gran har 19% och löv 9%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 4,5 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 215 m³sk.

För mer ingående information, se den bilagda skogsbruksplanen vilken upprättats i april 2024 av Christer Carlsson.

Inägomark

Till fastigheten hör ca 8 hektar inägomark i form åker och betesmark. Marken ligger fint samlad runt gården och ämnar sig väl för djurhållning eller odling i mindre skala.

Jakt

Jakten på fastigheten bedrivs enskilt, ingår ej i något viltvårdsområde eller jaktförening.

God tillgång på småvilt med framför allt skogsfågel. Angående älgjakten så råder det fri tillgång på älgkalv under de fem första dagarna.

Fiske

Ingår i Sunnansjö fiskevårdsområdesförening. Området erbjuder ett varierat fiske med fiske i ett 20 tal sjöar, mindre tjärnar samt rinnande åar och bäckar. Vanligt förekommande fiskarter är gädda, abborre samt övrig vanligt förekommande insjöfisk. I vissa vattendrag fiskas även utplanterad ädelfisk.

Se www.ifiske.se/fiske-bysjon-saxen-noren-m-fl-vatten.htm för mer information.

Rättsförhållande

Fastighet

Ludvika Telningsberg 1:1, Ludvika Västansjö Skog 1:5, Ludvika Västansjö Skog 1:15

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 62,4 ha
Skogsimpediment 22,6 ha
Inägomark 8,0 ha
Väg och kraftledning 0,9 ha
Övrigmark 0,7 ha
Vatten 0,3 ha
Summa: 94,9 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är taxerad som en bebyggd lantbruksenhet (Typkod 120). 2023 års taxeringsuppgifter: Produktiv Skogsmark 2 018 000 kr Skogsimpediment 69 000 kr  Åkermark 32 000 kr  Betesmark 7 000 kr  Ekonomibyggnad 52 000 kr  Småhusmark 168 000 kr Småhusbyggnad 312 000 kr Summa 2 658 000 kr  Fastigheterna Ludvika Telningsberg 1:1, Västansjö Skog 1:5, Västansjö Skog 1:15 är samtaxerade.

Inteckningar

I fastigheten finns tre stycken penninginteckningar med ett sammanlagt belopp om 1 264 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Hedemora

Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Alla objekt från Hedemora

Ansvarig mäklare

Fredrik Skovshoved
Fredrik Skovshoved
Civilekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-995 75 35

Fastighetsmäklare

Fredrik Luhr
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Telningsberg & vill bli kontaktad

Mäklaren för Telningsberg kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier