Timrå-Svedje

Lättillgänglig skog
Areal: 83 ha
Kommun: Timrå
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 5 500 000 SEK
Anbudsdag: 21/10 2022
Skogsfastigheter med stor andel gallring och röjningsskog mycket lättillgängliga och belägen efter asfalterad väg med närhet till E4:an. Mindre enklare stuga belägen mycket trevligt intill Indalsälven.

Skogsfastigheter belägna strax utanför Bergeforsen i Timrå kommun. Fastigheterna har mycket bra arrondering och ligger på två lättillgängliga platser efter väg 330 med mark ner till Indalsälven. Fastigheterna är tillsammans på total areal mark om ca 83 ha samt 14 ha vatten. Produktiv skogsmark är ca 79 ha med bra medelbonitet om 5 m³sk/ha och högt virkesförråd. Virkesförråd 157 m³sk/ha och totalt om ca 12 400 m³sk. Trädslagsfördelningen är 42% gran, 40% tall och 18% löv.
Fastigheterna består till största del av gallringsskog 59% där största andelen är mellan 30-60 år.
Det finns en enklare sommarstuga på fastigheten mycket trevligt belägen endast 10 m från Indalsälven.

Kontakta Areal

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare

Timrå-Svedje

Patrik Ulander

Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Video

Bilder

Visa alla 16 bilder
Visa alla 16 bilder

Foto: Anna-Clara Eriksson ACE

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2022 av Bengt-Olov Westman, telefon 070-289 55 50.

Av skogsbruksplanen framgår det att den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 78,7 hektar med totalt virkesförråd om ca 12 400 m³sk, vilket ger ett medeltal om 157 m³sk per hektar. Tillväxten beräknas för närvarande vara ca 480 m³sk per år och boniteten ligger på 5 m³sk/ha. Det dominerande trädslaget är gran som upptar 42% av virkesförrådet, tall 40% och löv 18%.

​Det finns skog i de flesta åldrar men största delen är skog i åldrarna mellan 30-60 år och som är i huggningsklassen G1, 59% (46 ha) med ett virkesförråd om ca 8 500 m³sk. Det är även en stor andel röjningsskog, 24% (18,9 ha), skog som uppnått slutavverkningsbar ålder är 16% (13,1 ha) med ett virkesförråd om ca 3 600 m³sk. Andelen yngre skog än 20 år är 13% (9,2 ha).

Skogsvårdsåtgärder

Köparen är medveten om att fastigheterna är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.
Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder så som plantering om 0,4 ha samt röjning om 10,9 ha under planperioden.

Snöbrott

Under januari/februari 2021 har det skett snöbrott och vindfällen på fastigheterna i varierande omfattning som inte är åtgärdade.

Naturvärde

Det finns inga kända naturvärden på fastigheten. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- eller kulturlämningar

Det finns inga kända forn- eller kulturlämningar på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Byggnader

Det finns en sommarstuga på fastigheten mycket trevligt belägen endast ca 10 m från Indalsälven. Stugan är uppförd på plintar om ca 40 kvm med trästomme, stående brädfodring och plåttak samt påbyggd med två altaner. Stugan utgörs av storstuga med öppenspis och köksdel samt ett sovrum. Stugan har inte används på många år och både stugan och tomten är i behov av omvårdnad. Det finns också en enklare timmerbyggnad om ca 60 kvm som för närvarande används som förråd av några grannar. Byggnaderna ligger på fastigheten Timrå-Svedje 2:10.

Vattenskyddsområde

På västra skiftet av Timrå-Svedje 2:2 är det vattenskyddsområde för grundvattentäkt för Timrå Kommun längst kanten mot Indalsälven samt hela Timrå-Svedje 2:8 som är ett område i Indalsälven.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheterna ingår i Timrå Älgskötselområde.
För närvarande är det jakt på egna fastigheter.
Jaktklubb kommer att bildas i närområdet där möjlighet kan finns för fastigheterna att vara med i.

Frågelista

Säljaren har svarat på en frågelista gällande fastigheten. Frågelistan går att beställa via fastighetsmäklaren på 070-664 02 85 eller [email protected]

Timrå-Svedje 2:8 och 2:9

Fastigheten Timrå-Svedje 2:8 är ett vattenområde i Indalsälven om ca 6,48 ha. Fastigheten Timrå-Svedje 2:9 är en olokaliserad fastighet som inte är redovisad på karta med varken land eller vatten. Fastigheterna är bildade genom avsöndring.

Rättsförhållande

Fastighet

TIMRÅ TIMRÅ-SVEDJE 2:2, 2:8, 2:9 & 2:10

Ägare

Sten Bergman 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 87,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 78,7 ha
Berg/hällmark 2,5 ha
Väg och kraftledning 1,7 ha
Övrigmark 0,2 ha
Vatten 13,9 ha
Summa: 97,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 3 513 000 kr
Summa: 3 513 000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 700 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Härnösand

Järnvägsgatan 2
871 45   Härnösand
Alla objekt från Härnösand

Ansvarig mäklare

Patrik Ulander
Patrik Ulander
Skogsingenjör
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 85

Kontaktperson

Peter Zetterström
Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Timrå-Svedje & vill bli kontaktad

Mäklaren för Timrå-Svedje kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier