Munkamåla

Fint skogsskifte i Älmeboda
Areal: 35 ha
Kommun: Tingsryd
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 4 400 000 SEK
Anbudsdag: 27/2 2024
Byggnadsfritt och välskött.

Obebyggt skogsskifte i Älmeboda med välskötta bestånd och skog i de flesta åldersklasser. Skogen bedöms hålla ca 5 200 m3sk virke och medelboniteten anges till 8,1 m3sk. Privat skogsbilväg av god beskaffenhet genom skiftet ger mycket korta skotningsavstånd och enkel förvaltning.

Munkamåla är belägen i länsgränsen mot Blekinge strax norr om Eringsboda, ca 60 km sydost om Växjö och ca 40 km nordväst om Karlskrona.

För vidare information se fastighetsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF-fil, se flik ”Prospekt & Dokument” nedan.

Kontakta Areal

Ulf Brogren

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Munkamåla

Ulf Brogren

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Foto: Ulf Brogren

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Munkamåla har skog som under lång tid är ambitiöst skött med inriktning mot produktion. Markförhållandena är goda och fastigheten har mycket korta terrängtransportavstånd till privat skogsbilväg.

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad av Kent Dahlin-Volsing. Fältarbetet utfördes under augusti 2023.

Enligt planen uppgår skogsmarksarealen till ca 34,3 ha och virkesförrådet bedöms till ca 5 186 m3sk. Volymmässig trädslagsfördelning är 29 % tall, 57 % gran och 14 % löv. Medelboniteten anges till ca 8,1 m3sk/ha/år vilket ger fastigheten en årlig produktionsförmåga om ca 277 m3sk/år. Den löpande tillväxten anges till ca 230 m3sk vilket innebär en volymmässig förräntning av stående virkesförråd om ca 4,4 %.

Huggningsklasserna S1 och S2 omfattar ca 7,6 ha med ett virkesförråd om ca 2 250 m3sk.

I skogsbruksplanen grundförslag föreslås en avverkning under planperioden om ca 1 750 m3sk. Om förslaget i planen följs beräknas fastighetens virkesförråd vid planperiodens slut uppgå till ca 5 570 m3sk.

Under planperioden är ungskogsröjning föreslagen på ca 10 ha där huvuddelen är att utföra i mitten av planperioden.

Nyckelbiotoper

Enligt Naturvårdsverkets e-tjänst ”Skyddad natur” finns ej några registrerade nyckelbiotoper eller objekt med naturvärde.

Jakt

Jakträtten disponeras av köparen från tillträdesdagen. Befintliga jakttorn och eventuell annan jaktutrustning följer ej fastigheten.

Fiske

Fastigheten saknar fiskerätt.

Rättsförhållande

Fastighet

TINGSRYD MUNKAMÅLA 3:8, m fl

Ägare

Monica Lyberg 1/2
Lars Lyberg 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 34,3 ha
Väg och kraftledning 0,9 ha
Summa: 35,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 3 139 000 kr
Summa: 3 139 000 kr

Inteckningar

Två inteckningar om totalt 14 000 kr. Fastigheten överlåtes obelånad.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd enligt Jordförvärvslagen erfordras ej för fysisk person som varit folkbokförd i Tingsryds kommun i någon av de tidigare församlingarna Almundsryd, Urshult, Tingsås, Södra Sandsjö, Älmeboda eller Linneryd, kommun de senaste 12 månaderna. För övriga fysiska personer krävs förvärvstillstånd, ansökningsavgift 4 600 kr. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd. För vidare information kontakta undertecknad fastighetsmäklare.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Växjö

Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Alla objekt från Växjö

Ansvarig mäklare

Ulf Brogren
Ulf Brogren
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Fastighetsmäklare

Carl Westling
Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Munkamåla & vill bli kontaktad

Mäklaren för Munkamåla kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier