Tjäderleksmyran

Skogsfastighet om ca 4,8 hektar produktiv skogsmark belägen nordöst om Edsbyn. Jakträtt i Ovanåkers östra viltvårdsområden om ca 20 000 hektar jaktmark.
Areal: 5 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Skog
Prisidé: 325 000 SEK
Anbudsdag: 29/11 2021
Obebyggd skogsfastighet i Ovanåkers kommun. Fastigheten består av två markområden om totalt ca 5,6 hektar mark varav 4,8 hektar produktiv skogsmark belägen i Torrbergsbo nordöst om Edsbyn. Virkesförrådet uppskattas till ca 325 m³sk och skogsbeståndet utgörs främst av växtkraftiga ungskogar i åldrarna 15-35 år. Fastigheten är belägen inom Ovanåkers östra viltvårdsområden om ca 20 000 hektar jaktmark som erbjuder trevliga jaktmarker. Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, björn, rådjur, räv, hare och skogsfågel.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8.
821 41   Bollnäs
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder (14)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Nils Lindberg, Holmen skog under våren 2017. Planen är sedan justerad och tillväxtberäknad med 2021 års tillväxt av Areal i Bollnäs.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 4,8 hektar med ett beräknat virkesförråd om 325 m³sk vilket ger ett medelförråd om 68 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 4,5 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 68 %, gran 12 % samt löv 20 %. Skogsbeståndet utgörs av växtkraftiga ungskogar i åldrarna 15-35 år.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Fastigheten ingår i Ovanåkers östra viltvårdsområde som omfattar ca 20 000 hektar som erbjuder trevliga jaktmarker.

Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, björn, rådjur, räv, hare och skogsfågel. Älgjakten bedrivs gemensamt och är organiserad i jaktlag medan småviltjakten bedrivs enskilt över hela viltvårdsområdet.

Jakträtten kan tillträdas från och med 2022-07-01. För kontaktuppgifter till ordförande, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- och kulturlämningar registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

Fastigheten har del i en gemensamhetsanläggning för väg. Ovanåker Knåda Ga:1, utfarts- och skogsbilvägar som förvaltas av Torrbergsbovägarnas Samfällighetsförening. Stickvägen till det södra skifte är en enskild och är byggd och bekostad av grannfastigheten. Servitut saknas för vägsträckningen.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Inteckningar/Lån

Fastigheten omfattas av två penninginteckningar om totalt 500 000 kr. Fastigheten överlåtes obelånad, inga lån övertas av köparen.

​Lös egendom

Det finns äldre lantbruksinventarier på den södra vändplanen som ägs av annan fastighetsägare. Ägaren av inventarierna har meddelat att han kommer att ta bort dem innan årsskiftet.

Visning

Ingen visning av försäljningsobjektet kommer ske. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, växande skog och gröda samt andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet. Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ovanåker Knåda 16:29

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 6,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 4,8 ha
Myr/kärr/mosse 0,8 ha
Summa: 5,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 212 000 kr
Skogsimpediment 2 000 kr
Summa: 214 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 500 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2021-11-29
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Skogsekonom

Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning