Tjärnvik

Lättillgänglig och obebyggd skogsfastighet med jämn åldersfördelning och närhet till industrier. Jakt i viltvårdsområde.
Areal: 85 ha
Kommun: Nordanstig
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 200 000 SEK
Anbudsdag: 6/3 2020
Här säljs en obebyggd skogsfastighet strategisk belägen mitt emellan Sundsvall och Iggesund och dess skogsråvaruförbrukande industrier. Skogens åldersfördelning är jämn och samlad till de mest tillväxtintensiva åldersklasserna. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 82 ha och virkesförrådet anges till ca 15 200 m³sk, vilket innebär 184 m³sk/ha.

Åtkomsten är god tack vare fastighetens närhet till E4:an, det befintliga skogsbilvägnätet och markernas goda bärighet. Fastigheten ingår i ett viltvårdsområde om ca 18 000 ha. Sammantaget en fastighet med förutsättningar för jämn avkastning, intressant läge för leverans av skogsråvara och goda möjligheter till jakt.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad under 2019 av Ulf Norell på Gnarps Skogsvård AB. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 82,5 ha och virkesförrådet till 15 207 m³sk, vilket ger ett medelförråd om 184 m³sk/ha.

Åldersfördelningen är väl samlad och jämnt fördelad, huvudsakligen inom åldrarna 20-110 år. Det innebär skog med god tillväxt och möjlighet till jämn avkastning. Fastighetens bonitet anges till 5,4 m³sk/ha och år. Trädslagsfördelningen är gran 58%, tall 23% och löv 19%.

Se bifogad skogsbruksplan för vidare information.

Nyckelbiotop

Enligt Skogsstyrelsens websida Skogens Pärlor finns en nyckelbiotop registrerad på fastigheten. Den är belägen inom avdelning 5 enligt bifogad skogsbruksplan.

Åker- och betesmark

Enligt bifogad skogsbruksplan finns 0,6 ha inägomark på fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår i Gnarps Östra viltvårdsområde som omfattar ca 18 000 ha jaktbar bark. Älgjakten utövas i fyra älgjaktlag medan småviltjakt bedrivs inom hela viltvårdsområdet. För vidare information se deras hemsida, www.gnarpsvvo.nu eller kontakta Henrik Hybinette,ordförande på mobil: 070-64 00 373.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Gnarps fiskeområde. Se deras hemsida för information om fisket. http://www.fiskaignarp.nu/

Rättsförhållande

Fastighet

Nordanstig Rogsta 5:23

Ägare

Peter Dyrssen 1/2
Stefan Höglin 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 85,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 82,5 ha
Myr/kärr/mosse 1,7 ha
Berg/hällmark 0,2 ha
Övrigmark 0,9 ha
Inägomark 0,6 ha
Summa: 85,9 ha

Inteckningar

En penninginteckning om 2 800 000 kr finns uttagen i fastigheten. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Nordanstigs kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Senast inkomna fastigheter till försäljning