Tollestorp Kronogården

Möjlighet att köpa ett rejält stycke åker. Lättåtkomlig från allmän väg.
Areal: 23 ha
Kommun: Alingsås
Objektstyp: Åker
Prisidé: 3 800 000 SEK
Anbudsdag: 30/11 2021
Nu finns möjlighet att köpa ett rejält stycke bördig jord i Mellbydalen mellan Sollebrunn och Stora Mellby. Tre skiften, om totalt 24 hektar åkermark, lättåtkomliga från allmän väg. I söder gränsar fastigheten till Mellbyån.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Bilder (12)

Foto: Johan Melin, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Bördig åkermark fördelad på tre rejäla skiften. EU-arealen enligt blockkartan är 22,83 hektar. Åkerjorden utgörs till största del av lera. Marken har täckdikats under 1940–1960-talet samt viss del 1977. Enligt fastighetsägaren, som kontinuerligt har underhållit dräneringarna, fungerar täckdikningen. Åkermarken är lättillgänglig då alla tre skiften ansluter mot den allmänna vägen mellan Sollebrunn och Stora Mellby. Jordbruksmarken är idag upplåten till två olika brukare. Upplåtelsen är uppsagd och åkermarken är tillgänglig för en ny brukare den 15 mars 2022. Åkermarken kommer av arrendatorerna lämnas plöjd.

Jakt

Jakten är i dagsläget muntligen upplåten till en granne och samordnas i ett större jaktlag. Jakten är tillgänglig för ny ägare den 1 juli 2022.

Rättsförhållande

Fastighet

Område av Alingsås Tollestorp 2:1, 3:1

Ägare

Anna-Lena Melander 1/2
Rune Melander 1/2

Areal

Areal enligt mätning på karta är ca 23 ha.

Taxeringsvärde

Specifikt taxeringsvärde saknas för område av fastigheterna Alingsås Tollestorp 2:1 och Alingsås Tollestorp 3:1 då området av fastigheterna endast utgörs av del av fastigheterna.

Inteckningar

Området av fastigheterna Alingsås Tollestorp 2:1 och Alingsås Tollestorp 3:1 som omfattas av denna försäljning kommer efter avslutad lantmäteriförrättning ej belastas av några penninginteckningar. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

För mer information se prospektet.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Fastighetsmäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Jag är intresserad av fastigheten Tollestorp Kronogården och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning