Tomter i Hollstorp

Tätortsnära tomter i Växjö
Kommun: Växjö
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 1 300 000 SEK
Bygga nytt i Växjö med utsikt över betes-/åkermark och cykelavstånd till Växjös centrala delar. Nu ges möjligheten att förvärva tomtmark beläget i populära Hollstorp. Med endast tre km till Högstorp och ca sex km till Växjö centrum finns nu två tilltänkta tomter. Tomterna uppskattas bli ca 1 750 kvadratmeter per tomt. Försäljningen är ett utomordentligt tillfälle för att förverkliga Era husdrömmar om att bygga, bo och leva på lantligt och samtidigt tätortsnära läge.

Försäljningen sker genom öppen budgivning med utgångspris 1 300 000 kr för respektive tomt.

För vidare information se fastighetsprospekt som kan beställas eller hämtas som PDF-fil, se flik "Prospekt m.m." nedan.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Växjö
Honnörsgatan 26
352 36   Växjö
Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Bilder (9)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Tomtmark

De båda tilltänkta tomterna är vackert belägna med utsikt över bete/åkermark i västerläge. Föreslagna tomtgränser är markerade med orange färg och bedöms bli ca 1 750 m2. Köparen får själv möjligheten att välja prefabricerat hus eller lösvirkeshus.
Säljaren kommer ansöka och bekosta fastighetsbildning (avstyckning) av tomterna. Säljaren har sökt och beviljats förhandsbesked om bygglov 2021-07-01.
Säljaren erbjuder sig att utföra avverkning/röjning av tomterna samt bortforsla träden om Köparen så önskar.

Köparen svarar sedan för resterande anläggningar och åtgärder (ex. elanslutning, fiber, enskilt vatten och avlopp, markarbeten, byggnation m.m.) samt
myndighettillstånd (ex. bygglov och tillstånd för enskild avloppsanläggning).

Förhandsbesked

Lagakraftvunnet beslut om förhandsbesked om bygglov föreligger, beslutsdatum 2021-07-01.
Utdrag ur beslutet:
”Sökandes meddelas om förhandsbesked att byggnadsnämnden avser att lämna bygglov för nybyggnad av två bostadshus och garage på den föreslagna platsen”

”Bebyggelse får uppföras till en byggnadshöjd om högst 2 våningar”.

”Förhandsbeskedet upphör att gälla om inte ansökan om bygglov inkommer till byggnadsnämnden inom två år från att beslutet har vunnit laga kraft”.

För kopia av förhandsbesked m.m. – vänligen kontakta undertecknad fastighetsmäklare.

För information om bygglov, se länk:
https://www.vaxjo.se/sidor/bygga-och-bo/bygga-nytt-bygga-om-bygga-till.html

För information om enskild avloppsanläggning, se länk:
https://www.vaxjo.se/sidor/bygga-och-bo/vatten-och-avlopp/avlopp/enskilt-avlopp.html

Väg m.m.

Grusvägen som följer tomternas västra gräns kommer att kunna nyttjas genom servitut belastande Säljarens kvarvarande fastighet (stamfastigheten) eller genom bildande av gemensamhetsanläggning. Säljaren kommer vidare att bereda vägen så att lastbilar kan vända strax sydväst om tomterna.

Den befintliga vägbom som är uppsatt kommer Säljaren att flytta söder om tomterna.

Rättsförhållande

Fastighet

Område av Växjö Hemmesjö 1:12

Taxeringsvärde

Inteckningar

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Carl Westling
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-027 85 70

Fastighetsmäklare

Ulf Brogren
Reg. fastighetsmäklare
072-731 41 00

Jag är intresserad av fastigheten Tomter i Hollstorp och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning