Töre

Fina tallskogar
Areal: 94 ha
Kommun: Kalix
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 450 000 SEK
Anbudsdag: 4/4 2024
Väl samlad fastighet med 71,5 ha skogsmark, bra ordnat med vägar och jakt i viltvårdsområde.

Fint belägen skogsfastighet vid Töre och Töreälven. Fastigheten är väl samlad med två närliggande skiften och erbjuder trevliga markområden med fina gallringsskogar och en del slutavverkningsbar skog. Skogsmarken uppgår till 71,5 ha med ett virkesförråd om 7 380 m³sk. Bra ordnat med vägar och för en produktionsfastighet är läget vid E4 mellan Kalix och Luleå fördelaktigt. Fastigheten erbjuder även jakt i viltvårdsområde på 6 825 ha.

Kontakta Areal

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Töre

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan som upprättades i januari 2024 av Stefan Drugge, Töre Skogsbruksservice. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 71,5 ha. Virkesförrådet har uppskattats till 7 380 m³sk där övervägande andel av virkesförrådet ligger i i gallringsskogar. Trädslagsfördelningen är 72% tall, 12% gran, 11% löv och 5% contorta. Medelboniteten uppgår till 3,6 m³sk/ha och år.

Enligt skogsbruksplanen finns 3,9 ha K1 mark, denna kommer att markberedas i år och planteras nästa år. Säljaren står för kostnaden.

Jakt

Fastigheten ingår i Töre viltvårdsområde med en totalareal om 6 825 ha. Deras tilldelning 2023 var fjorton vuxna älgar och lika många kalvar.

Skogsväg

Fastigheten har 10,5 % andel i den delägarförvaltade Bomyrhedsvägen.

Rättsförhållande

Fastighet

Del av Kalix Töre 13:33

Ägare

Gunnar Lindgren 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 71,5 ha
Impediment 21,0 ha
Väg och kraftledning 0,9 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 93,5 ha

Taxeringsvärde

Töre 13:33 är taxerad som en obebyggd lantbruksenhet, typkod 110. Då fastigheten är under nybildning har den ej ännu åsatts något eget taxeringsvärde.

Inteckningar

Det finns digitala inteckningar som berör stamfastigheten. Inga inteckningar följer med det som säljs.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person som är skriven i Kalix kommun sedan 12 månader. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Norrbotten

Södra Smedjegatan 5A
972 35   Luleå
Alla objekt från Norrbotten

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Fastighetsmäklare

Helen Engström
Helen Engström
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-293 11 45

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier