Torpa skog

Skog med bra tillväxt och möjlighet för jakt och rekreation.
Areal: 24 ha
Kommun: Kungsbacka
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 500 000 SEK
En omväxlande skogsfastighet strax söder om Kungsbacka med god tillväxtpotential och med variationsrik terräng för jakt och rekreation. Den har en total areal på 24,7 ha varav 22,8 ha är produktiv skogsmark. Den totala skogsvolymen är bedömd till ca 3 650 m3sk och skogsmarken har en bra tillväxt med bonitet på 8 m3sk/ha*år. Här finns fina möjligheter till ett uthålligt skogsbruk och till rekreation med jakt och svampplockning.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder (13)

Foto: Mikael Axelsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Stuga

På fastigheten finns en enkel stuga för övernattning vid jakt eller för en fikastund vid skogsarbete eller vid höstens svamp- och bärplockning. Stugan är på ca 15 kvm och värms upp med en enkel vedkamin.

Skogsmark

Fastigheten omfattar ca 23 hektar produktiv skogsmark med ett bedömt virkesförråd om 3 700 m3sk. Skogsbruksplanen är en uppdatering av en äldre plan och fältarbetet är utfört av Bohustimmer AB i augusti 2020. Skogen har en åldersklassfördelning med övervikt på medelålders växtlig skog. Fastigheten är barrdominerad med ett virkesförråd som fördelar sig på 52 % gran, 35 % tall och 13 % löv. Skogsmarken har en medelbonitet på 8 m3sk/ha och år vilket är något bättre än normalt för området. Den årliga tillväxten uppgår till ca 150 m3sk per år och det finns goda möjligheter till avverkning främst slutavverkning där man i planen föreslagit en avverkningsnivå på 990 m3sk för den kommande 10-års perioden. Skogsmarken i området är omväxlande med varierad topografi. Det är påbörjat en skogsbilväg norrifrån in i markerna för att förbättra åtkomligheten. För ytterligare information om skogen se bilagda skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Det finns idag inga av Skogsstyrelsen registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.

Jakt

Jakten är muntligt upplåten under innevarande jaktsäsong och tillgänglig för ny ägare 2021-⁠07-⁠01.

Övrigt

Det är ansökt om lantmäteriförrättning för fastighetsreglering av skogen till att bilda en egen fastighet. Om köpare önskar och möjlighet finns kan skogen istället fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet i närområdet.

Rättsförhållande

Fastighet

Kungsbacka Torpa 14:2

Ägare

Mikael Karlsson 1/1

Areal

Till detta kommer ca 0,5 ha skogsmark på två utskiften som ligger i Gäddevik strax söder om Lygnern, se kartor. Arealen är bedömd utifrån upprättad skogsbruks⁠plan. Den kan justeras något i kommande lantmäteriförrättning.

Taxeringsvärde

Fastigheten som säljs kommer att vara nybildad genom lantmäteriförrättning och saknar eget taxeringsvärde.

Inteckningar

Fastigheten är samintecknad. Pantbrev om ett belopp på 1 500 000 kr kommer att finnas fastigheten efter avslutad lantmäteriförrättning. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Torpa skog och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning