Torpet i Vårvik

Torpet i Vårvik. 45 hektar skogsmark. 6100 m3sk.
Areal: 54 ha
Kommun: Bengtsfors
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 250 000 SEK
Anbudsdag: 29/1 2021
Fin skogsfastighet i Vårvik med strand och vatten i Lilla och Stora Torpetjärnen. Produktiv skogsmark om 45 hektar med ett virkesförråd om ca 6100 skogskubikmeter. Fastigheten har en tyngdpunkt på ung och medelålders skog med god tillväxt. En äldre lagårdsbyggnad ingår.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder (8)

Foto: Tomas Karlsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Ladugård

Det finns en äldre ladugårdsbyggnad om cirka 300 m2. Mangårdsbyggnaden som ligger strax intill är avstyckad och hör inte till fastigheten.

Skog och mark

Skogsmark

Den aktuella skogsbruksplanen är upprättad av Erik Kumm i augusti 2020. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 45,2 ha med ett beräknat virkesförråd om 6113 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 135 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 8,5 m³sk per ha och år. Virkesförrådet fördelas mellan tall 35%, gran 56 % samt löv 9 %. Ca 5000 m³sk av virkesförrådet befinner sig i huggningsklass G1. Se fördjupad information i skogsbruksplanen som bifogas detta prospekt.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan övergår till en ny ägare på tillträdesdagen.

Älgjakt bedrivs i Vårviks älgjaktslag som uppgår till 1890 hektar.

Småviltjakten bedrivs enskilt.

Fiske

Fastigheten och dess tjärnar ingår i Västra Silens fiskevårdsområde.

Rättsförhållande

Fastighet

Bengtsfors Vårviks-Bodene 1:6

Ägare

Håkan Johannesson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 50,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 45,2 ha
Impediment 0,8 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 0,2 ha
Vatten 7,9 ha
Summa: 54,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 2 737 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Ekonomibyggnader 15 000 kr
Summa: 2 755 000 kr

Inteckningar

Det finns ett skriftligt pantbrev om 40.000 kr som belastar fastigheten. Det är under dödning. Inga lån ska övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit folkbokförd de senaste 12 månaderna i glesbygdsområde i Bengtsfors kommun. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Jag är intresserad av fastigheten Torpet i Vårvik och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning