Torraberg

Välskött skogsskifte med hög tillväxt. Genomgallrat och välröjd skifte om ca 25 hektar med ca 1500 skogskubikmeter.
Areal: 25 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Skog
Prisidé: 650 000 SEK
Anbudsdag: 28/5 2020
Läge för tillköp! Skifte med medelbonitet om 6,1 kubik/ha/år där alla aktuella röjningar och gallringar är utförda. På skiftet finns ett par riktigt fina tallbestånd med hög löpande tillväxt. Skiftet behöver regleras till av köparen ägd skogsfastighet i närområdet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder (20)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Olle Andersson, under mars månad 2020. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 16,5 ha med ett beräknat virkesförråd om 1 513 m³sk vilket ger medelförråd om 92 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 6,1 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 58 %, gran 16 % samt löv 26 %. Ca 800 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Vägar

Skiftet har del i Östra Roteberg GA:1 (Edsbyns östra samfällighetsförening). Vägen till Hällstugan samt vägen förbi Kojes ingår ej i Östra Roteberg GA:1 utan bygger på frivilliga överenskommelser.

Jakt

Skiftet ingår i Ovanåkers östra vvo om ca 20 000 ha.

Naturvärden

På skiftet finns inga registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden.

Gränser

Skiftets gränser är på de flesta delar väl markerade i fält. Ytterligare uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Inägomark

På skiftet finns 4,2 ha inägomark.

Lador mm

På skiftet finns 2 lador och ett härbre. Ladan i norra änden av skiftet ägs av annan person och ingår ej i försäljningen. Hävdad fastighetsgräns går här vid åkerkanten och därmed anses ladan stå på grannfastigheten. Ladan i södra delen av skiftet är muntligen upplåten till bågskytteföreningen. Containern intill är bågskytteföreningens.

Fastighetsbildning

Då försäljningen avser område av en fastighet behöver skiftet regleras till av köparen ägd skogsfastighet i närområdet. Köparen står för fastighetsbildningskostnaden hos Lantmäteriet. Någon lagfartsavgift kommer däremot ej att utgå.

Rättsförhållande

Fastighet

Ovanåker Norra Edsbyn 7:6, del av

Ägare

Jonas Geholm 1/2
Ann-Christin Geholm 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 16,5 ha
Myr/kärr/mosse 4,2 ha
Inägomark 4,2 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Summa: 25,4 ha

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Fastighetsmäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning