Torrbergsbo

Obebyggd fastighet om ca 100 hektar med hög tillväxt belägen i Edsbyn i Ovanåkers kommun
Areal: 100 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 500 000 SEK
Anbudsdag: 12/6 2020
Obebyggd fastighet om ca 100 hektar belägen i Ovanåkers kommun, västra Hälsingland. Välarronderat innehav på fina marker som är lättillgängligt genom ett väl utbyggt vägnät. Fastighetens produktiva skogsmarksareal uppgår till ca 90 ha och det totala virkesförrådet uppskattas till ca 19 800 m³sk. Stor del av arealen utgörs av slutavverkningsskog. Ca 15 600 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Till fastigheten hör även ca 5,5 hektar inägomark. Jakt i Ovanåker Östra viltvårdsområde om ca 20 000 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder (18)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Mellanskog, Hans Einarsson, under november månad 2019. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 89,6 ha med ett beräknat virkesförråd om 19 743 m³sk vilket ger medelförråd om 220 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 6,6 m³sk per ha och år. Stor andel av arealen utgörs av slutavverkningsskog. Ca 15 600 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Innägomark

På fastigheten finns ca 5,5 hektar innägomark som är belägna på skiftet i Knåda. Marken brukas av intilliggande fastighetsägare men inget skriftligt arrendekontrakt finns.

Jakt

Fastigheterna ingår i Ovanåker Östra viltvårdsområde om ca 20 000 ha.

Vägar

Fastigheten har del i Knåda Ga:1 (vägar). Förvaltas av Torrabergsbovägarnas Samfällighetsförening.

Härbre på ofri grund

På norra delen av skiftet i Knåda står ett härbre på ofri grund som ägs av annan person och således ej ingår i fastigheten.

Registrerade naturvärden.

På fastigheten finns inga registrerad naturvärden.

Kulturvärden

Registrerade kulturvärden saknas på fastigheten.

Gemensamt ägt skifte

Skiftet om 2,6 hektar i Torrbergsbo är gemensamt ägt med andra fastigheter. Fastigheternas andel i skiftet är ca 25 % enligt tidigare lantmäteriutredning. Arealen ingår i skogbruksplanen .

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

OVANÅKER KNÅDA 16:10, 16:17 & 16:19

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 73,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 89,6 ha
Myr/kärr/mosse 1,0 ha
Inägomark 5,5 ha
Övrigmark 4,0 ha
Summa: 100,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 3 837 000 kr
Skogsimpediment 5 000 kr
Summa: 3 842 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning