Torrhållan

Obebyggd skogsfastighet
Areal: 12 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 200 000 SEK
Anbudsdag: 25/8 2022
Mindre skogsskifte norr om Sveg.

Ca 2,5 mil norr om Sveg ligger denna skogsfastighet med ungefär 11 ha produktiv skogsmark. Fastigheten består i huvudsak av yngre skog.

Jonas Jonsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Torrhållan

Jonas Jonsson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder

Visa alla 20 bilder
Visa alla 20 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen för fastigheten upprättas av Sofia Westfält, Mellanskog, 2020. Planen har tillväxtberäknats till 2021 av Areal i Ljusdal. Arealen produktiv skogsmark är enligt skogsbruksplanen uppmätt till 11,3 ha. Virkesförrådet uppgår till 360 m³sk vilket ger ett medelförråd om 32 m³sk/ha. Fastigheten erbjuder främst ungskog i åldersklasserna upp till 20 år. Medelboniteten är skattad till 2,7 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 23 m³sk/år. Skogen består av 28% tall och 72% gran.

Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Jakt

Enskild jakt. Jakten är upplåten för jaktåret 22/23 och är därefter fri för ägaren. Ny ägare får på egen hand undersöka möjligheten att ingå i närliggande jaktlag.

Fiske

Fisket administreras av Sveg- Herrö FVO. Här erbjuds ett stort och varierat utbud av fiskeupplevelser. Inom de många fiskevattnen kan du fiska öring, röding, sik, harr, abborre och gädda. Se mer information på
https://svegherrofvo.se/

Natur- och kulturvärden

Inga natur- eller kulturvärden finns i skrivande stund registrerade på fastigheten.
Källa, Skogens Pärlor.

Rättsförhållande

Fastighet

Härjedalen Överberg 19:12

Ägare

Helén Kristina Engström 1/3
Malin Louise Tung 1/3
Carin Astrup 1/3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 11,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 11,3 ha
Skogsimpediment 1,4 ha
Summa: 12,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Summa: 91000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Härjedalens kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier