Tortuna-Ekeby

På Tortunaslätten med fint gårdscentrum, 40 ha åker- och skogsmark samt jakt.
Areal: 40 ha
Kommun: Västerås
Objektstyp: Gård
Prisidé: 7 200 000 SEK
Anbudsdag: 30/9 2021
Visning:
5/9 2021
Anmälan krävs för visning och tid för visning bokas med någon av handläggarna.
14/9 2021
Anmälan krävs för visning och tid för visning bokas med någon av handläggarna.
I Tortuna, närmare bestämt i Ekeby, ligger gårdarna på rad längs en grusväg. Areal i Västerås har nu nöjet att förmedla mellangården, komplett med bostadshus, funktionella ekonomibyggnader och totalt 40 hektar åker- och välbestockad skogsmark. Gården har ett trevligt lantligt läge med skogen i norr och utsikt över Tortunaslätten i söder. Välkomna till Tortuna-Ekeby!
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Västerås
Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Bilder (31)

Foto: Husfoto och Anton Stolpe Nordin, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset är inramat av syrenhäckar och gårdens ekonomibyggnader. Kring huset finns en uppväxt trädgård med flertalet fruktträd. Huset byggdes 1921 och omfattar enligt taxeringsuppgifter 170 kvm som fördelar sig över två plan. Byggnaden är uppförd med en stomme av stående timmer som vilar på en självluftande grund av huggen granit. På taket ligger lertegelpannor. Fasaden är beklädd med tegel och träpanel.

Entré sker via hall med direkt anslutning till ett badrum med badkar, toalett och tvättställ, ytskikt av plastmatta och våtrumstapet. Vattnet till badkaret är ur funktion. I hallen finns även ett skafferi. Från hallen nås ett matrum, till vänster ligger köket med installationer från tidigt 90-tal. Matrummet leder in till det stora sällskapsrummet med en öppen spis, fönster i tre väderstreck och ekparkett.

Trappen i hallen leder upp till övervåningens trapprum. Härifrån nås TV-rummet med öppen spis och trägolv. På övervåningen finns också en mindre hall, två stora sovrum varav ett med vacker kakelugn och det andra med öppen spis, en toalett med tvättställ och husets varmvattenberedare samt en stor kattvind.

Bostaden värms upp med hjälp av direktverkande el-radiatorer. Tidigare har även eldstäderna hjälpt till att värma upp huset, i dagsläget är ingen av eldstäderna besiktigade och därmed försedda med eldningsförbud. Vatten tas från en djupborrad brunn. Vattenprov togs 2021-04-14 där vattenkvaliteten bedömdes otjänligt pga. för hög arsenikhalt samt tjänligt med anmärkning pga. förhöjda järn- och manganhalter. Säljaren har tagit fram offert på reningsfilter för att åtgärda vattnet och kostnaden för detta bedöms till ca 50 000 kr. Säljaren kommer inte installera eller bekosta vattenreningsfilter. Avloppet sker via trekammarbrunn med infiltrationsbädd. Fiber finns indraget i bostadshuset.

Magasin

Till höger om bostadshuset finns ett magasin som uppmäter cirka 6,5 x 11 meter. Byggnaden är uppförd i timmer på en huggen granitgrund med tak av korrugerad plåt. Nedre plan med vedbod, förråd med mera. På övervåningen ett magasin i fullt plan.

Tvättstuga

Till vänster om bostadshuset ligger en äldre tvättstuga, uppförd i timmer. Byggnadsmåtten bedöms uppgå till 8 x 5,5 meter. Här finns tvättstuga, jordkällare, drängstuga, verkstad samt en oinredd vind. I tvättstugan kommer inkommande vatten för bostadshuset in. På taket ligger korrugerad plåt.

Energideklaration

Det finns ingen energideklaration för bostadshuset och säljaren kommer inte upprätta eller bekosta någon sådan.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre ladugård uppförd i blandkonstruktion, både timmer och stolpverk, som uppmäter cirka 23 x 12 meter. Äldre ladugårdsdel med foderbord och övrig inredning intakt, vagnslider, före detta hönshus samt övriga utrymmen. Ovanför hela ladugårdsdelen finns höskulle.

Loge

Söder om ladugården ligger logen. Byggnaden är uppförd i stolpverkskonstruktion med jordgolv och uppmäter cirka 9 x 24 meter. Invändig takhöjd till takbjälkar är 4,2 meter. På taket ligger korrugerad plåt.

Traktorgarage

En bit norr om övrig bebyggelse finns ett äldre traktorgarage. Byggnaden uppmäter cirka 3 x 9 meter och är uppförd i träkonstruktion med plåttak.

Övriga byggnader

I skogen finns även en äldre ängslada.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Arealen åkermark på fastigheten uppgår enligt taxeringsuppgifter till 20 hektar, enligt arrendekontraktet uppgår arealen åkermark till 19,5 hektar. Åkermarken sträcker sig i ett skifte från gårdscentrum till fastighetens södra del samt i ett separat skifte cirka 500 meter öster om gårdscentrum. Åkermarken har en äldre men välfungerande täckdikning. Marken utarrenderas med femårsavtal, nuvarande period löper till och med 2024-03-14. Arrendator äger EU-stödrätterna som nyttjas på fastighetens åkermark.

Skogsmark

Skogsmarken är belägen norr om gårdscentrum i ett skifte. En skogsbruksplan har upprättats i maj 2021 av Anemone skog.

Den produktiva skogsmarken uppgår enligt skogsbruksplanen till 17,9 hektar och det totala virkesförrådet till 4 142 m3sk, vilket ger ett medeltal om hela 231 m3sk/hektar. Medelboniteten är beräknad till 6,2 m3sk/hektar. Det finns en större volym torra granar till följd av granbarkborreangrepp. Denna volym är inte medräknad i ovanstående virkesförråd. För mer information om granbarkborrevolymen se skogsbruksplanens kommentarer.

Trädslagsfördelningen utgörs i dagsläget av 67 % tall, 29 % gran och resterande 4 % löv. I åldersklassfördelningen kan man se att cirka 70 % av skogsmarksarealen har skog i åldersklassen 90 – 100 år. Fördelningen på huggningsklasser har därmed en tydlig tyngdpunkt på huggningsklass S2 (87%).

Skogsmarkens målklasser är enligt skogsbruksplanen 93,3 % PG-skog, vilket är skog med målet att producera avverkningsbar skog med generell hänsyn till natur och kulturmiljön. Resterande 6,7 % är NO och NS-skog med mål att bevara och utveckla naturvärden. För mer information se skogsbruksplanen.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår i Tortuna-Björksta-Sevalla VVO och Älgskötselområde samt Nortuna jaktlag. Jaktlaget jagar på en större areal vilken fastigheten ingår i och all jakt bedrivs gemensamt. Markägare har rätt att medverka i jaktlaget. För att arrendera ut jakten till utomstående krävs att man har minst 50 ha att arrendera ut. Vanligt förekommande vilt inom området är älg, vildsvin och kronhjort.

Rättsförhållande

Fastighet

Västerås Tortuna-Ekeby 1:3

Ägare

Monika Britt-Marie Englund Grandell Db 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 39,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 17,9 ha
Impediment 0,1 ha
Inägomark 19,0 ha
Övrigmark 3,0 ha
Summa: 40,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 1 268 000 kr
Skogsmark 1 635 000 kr
Skogsimpediment 5 000 kr
Tomtmark 300 000 kr
Bostadsbyggnader 1 556 000 kr
Ekonomibyggnader 217 000 kr
Summa: 4 981 000 kr

Inteckningar

Det finns en inteckning om 237 000 kr i form av datapantbrev, inga lån ska övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

För mer information se prospektet.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Fastighetsmäklare

Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Jag är intresserad av fastigheten Tortuna-Ekeby och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning