Tosarby

52 hektar skogsmark fördelade på ett antal skiften i Säters kommun.
Areal: 68 ha
Kommun: Säter
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 750 000 SEK
52 hektar skogsmark fördelade på ett antal skiften i Säters kommun. Totalt ca 8 000 m3sk med en löpande tillväxt på hela 257 m3sk den första tillväxtsäsongen. Jakt ingår i fyra viltvårdsområden. OBS! Skogsbruksplanen är uppdaterad 200531.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Falun
Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bilder (16)

Foto: Fredrik Luhr

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten omfattar totalt 68 hektar varav 52,2 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 7 997 m³sk, vilket motsvarar ca 153 m³sk/​ha. Av trädslagen har tall 58 % av virkesförrådet medan gran har 34 %, resterande björk och övrigt löv. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,9 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 257 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Inventeringen är gjord av Mellanskog under april månad 2019 och har därefter skrivits fram med 2019 års teoretiska tillväxt i PC Skog.

Nyckelbiotoper

Fastigheten belastas ej av några nyckelbiotoper eller naturvårdsavtal. Källa: Skogsstyrelsen, Se Sverige.

Jakt

Den nybildade fastigheten kommer ingå i följande viltvårdsområden:
Gläcksbergets VVO: 800 ha, Kontakt: Hans Bergman 070-⁠624 49 69.
Lövåsens VVO: 1800 ha, Kontakt:Anders Thunander 070 156 78 27.
Gustafs VVO: 2 300 ha, Kontakt: Gunnar Magnusson, 070 581 04 08.
Tosarby VVO: 600 ha, Kontakt: Leif Thommasen 070517 35 59.
Jakten är utarrenderad till 2021-06-31.

Fiske

Ingår i Gustafs FVOF.

Lantmäteriförrättning

Säljaren står för kostnaden för avstyckning. I det fall köparen är ägare till jordbruksfastighet i närmiljön och vill fastighetsreglera till sin befintliga fastighet delar köpare och säljare för kostnaden för lantmäteriförrättningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Del av Övre Tosarby 1:2, del av Övre Tosarby 5:3 samt del av Kråkmyra 2:4, Gustafs församling, Säters kommun.

Ägare

Mats Matsson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 52,2 ha
Myr/kärr/mosse 12,6 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Övrigmark 2,6 ha
Summa: 68,0 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten saknar taxeringsvärde då den ingår i en större taxeringsenhet och kommer att styckas av i samband med försäljningen.

Inteckningar

Inteckningar/lån Fastigheten kommer inte att belastas av några penninginteckningar efter avstyckning. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom omarronderingsområde. Förvärvstillstånd erfordras för såväl fysisk som juridisk person (exempelvis aktiebolag).
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Fastighetsmäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning