Tostatorp

Skogsbruk och vindkraft
Areal: 56 ha
Kommun: Vetlanda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 8 000 000 SEK
Skogsfastighet i Tostatorp, Slageryd. 53 ha skogsmark samt intäkter från vindkraftsarrende.

Tostatorp 1:2 utgör en obebyggd skogsfastighet i ett skifte med bra skogsbilväg. På fastigheten finns två vindkraftverk uppförda vilka fastigheten upplåter mark till via anläggningsarrende. Arealen på fastigheten uppgår till totalt ca 56,5 ha varav 53 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 5 300 m³sk. Stor andel ungskog och gallringsskog med bra volyms- och värdetillväxt. Jakt och fiskerätt.

Fastigheten är belägen ca 25 km sydväst om Vetlanda, ca 15 km söder om Myresjö.

Kontakta Areal

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Tostatorp

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder

Visa alla 15 bilder
Visa alla 15 bilder

Foto: Henrik Gunnarsson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen jordbruksmark till 0,6 ha klassad som inäga/åker.

Skogsmark

Skogsmarken domineras av växtliga ungskogar och gallringsskogar med bra volyms- och värdetillväxt. Genom skiftet löper en bra skogsbilväg.

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i september 2022 av SÖDRA. Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen produktiv skogsmark till 53,1 ha med ett virkesförråd om
5 307 m³sk, (100 m³sk/ha). Trädslagsfördelningen är tall 17 %, gran 69 %, löv 13 % och ek 1 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 8,3 m³sk/ha och år och årlig tillväxt uppskattas till
ca 300 m³sk.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta.

Jakt

Jakträtten muntligt upplåten jaktåret 2022/2023 avseende all jakt. Erlagd ersättning tillfaller Säljaren. Fastigheten ingår i Slageryds älgjaktslag som i sin tur ingår i Bäckaby ÄSO. Jakttorn mm tillhör nyttjanderättshavaren eller älgjaktslaget.

Fiske

Fastigheten har fiskrätt i ett flertal sjöar och vattendrag bl.a. Paddingetorpasjön och Åsagölen.

Övrigt

För mer information om trakten kring Bäckaby och Slageryd/Tostatorp, se www.backaby.se eller www.vetlanda.se.

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Vetlanda Tostatorp 1:2

Ägare

Nina Danielsson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 53,1 ha
Myr/kärr/mosse 0,2 ha
Berg/hällmark 0,3 ha
Inägomark 0,6 ha
Väg och kraftledning 1,5 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 56,5 ha

Taxeringsvärde

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 7 500 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Vetlanda

Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Alla objekt från Vetlanda

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Mäklarassistent

Claes Arvidsson
Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier