Trollberget

Nu finns möjlighet för juridisk person (ex AB) att förvärva en fin skogsfastighet i Ockelbo. Ca 150 hektar skogsmark med hög tillväxt och drygt 30 000 skogskubikmeter.
Areal: 158 ha
Kommun: Ockelbo
Objektstyp: Skog
Prisidé: 12 500 000 SEK
Anbudsdag: 12/10 2020
Nu finns möjlighet för juridisk person (ex AB) att förvärva en fin skogsfastighet i Ockelbo. Ca 150 hektar skogsmark med hög tillväxt och drygt 30 000 skogskubikmeter. Fastigheten har en bra arrondering samt skog i de flesta åldrar med tyngdpunkt på växtkraftiga gallringsskogar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder (15)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Jonas Danrud ursprungligen under maj månad 2016. Planen har sedan uppdaterats av Jonas Danrud under juli 2020. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 145,7 ha med ett beräknat virkesförråd om ca 31 000 m³sk vilket ger medelförråd om 213 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 6,1 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 49 %, gran 33 % samt löv 18 %. Ca 10 000 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Det finns ett litet område (skifte 3) om 0,3 ha strax väster om Ockelbo som tillhör fastigheten men som ej syns på kartorna.

Vägar

Fastigheten har del i nedanstående vägar.

Gåsbovägen (Åbyggeby GA:4) förvaltas av GÅSBO SAMFÄLLIGHETSFÖRENING.

Svarttjärnsvägen (Vreten GA:1) förvaltas av SVARTTJÄRNSVÄGENS-2 VÄGSAMFÄLLIGHET

Fastigheten har även del i väg till norra änden av skifte 2. Vägen sköts gemensamt av berörda fastighetsägare

Jakt

Fastigheten ingår i Sunnanåsbo jaktlag om ca 1700 hektar. Jaktledare är Jonas Eriksson tfn 070-2631794.

Registrerade naturvärden

På fastigheten finns ett registrerat naturvärdesobjekt i avdelning 48 om ca 1,3 ha med definitionen "lövrik barnaturskog". Inga registrerade nyckelbiotoper finns på fastigheten. Källa: Skogsstyrelsen.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Förvärvstillstånd krävs ej

Då fastigheten säljs av juridisk person behöver vare sig fysisk person eller juridisk person (exempelvis aktiebolag) söka förvärvstillstånd.

Rättsförhållande

Fastighet

OCKELBO ÅBYGGEBY 5:9

Ägare

Trollbergets Skogs AB 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 155,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 145,7 ha
Skogsimpediment 5,2 ha
Övrigmark 6,8 ha
Summa: 157,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 4 874 000 kr
Skogsimpediment 23 000 kr
Summa: 4 897 000 kr

Inteckningar

Datapantbrev om totalt 650 000 kr följer med fastigheten. 2 skriftliga pantbrev om totalt 150 000 kr är under dödning vilket beräknas vara klart under september månad 2020.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Fastighetsmäklare

Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning