Trosta gård

Välskött gård i Gottröra med bostadshus anno 1834, 84 ha åkermark och 43 ha skog.
Areal: 142 ha
Kommun: Norrtälje
Objektstyp: Gård
Prisidé: 26 000 000 SEK
Anbudsdag: 26/5 2021
Visning:
8/5 2021
Vänligen kontakta handläggaren för bokning av enskild visning.
20/5 2021
Vänligen kontakta handläggaren för bokning av enskild visning.
På en höjd i jordbrukslandskapet i Gottröra, cirka 1,5 mil nordost om Arlanda reser sig Trosta gård. Fastigheten om 142 hektar erbjuder ett unikt enskilt boende i toppklass, med utsikt över gårdens bördiga åkermarker och skog. Nuvarande ägare har på ett omsorgsfullt sätt förvaltat Trosta och lagt stor vikt vid detaljer, såväl inom jord- och skogsbruket som på bostadshusen.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Bilder (32)

Foto: Victor Vretlund och Marcus Forsbäck, Areal samt Christian Boo

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Gårdens mangårdsbyggnad är en vacker byggnad med högt och fritt läge med entré och glasveranda i söderläge. Genomgående fina materialval och genomtänkt design. Gott om sociala utrymmen samt möjlighet att inhysa många övernattande gäster. I huset finns flera trevliga detaljer och fina pardörrar som ger ett exklusivt intryck. Huset uppfördes 1834, under 1900-talet gjordes en tillbyggnation då taket lyftes och ytterligare ett fullt våningsplan kom till. Nuvarande ägare förvärvade fastigheten på 1990-talet och har låtit renovera hela huset grundligt och med stor omsorg. Den uppskattade boytan är cirka 270 kvm. Det kanske mest framträdande är den iögonfallande glasverandan på såväl neder- som övervåning vilken suddar ut gränsen mellan ute- och innemiljö. En stor del av snickerierna, samt verandan, är ritad av den framlidne arkitekten Mats Edblom. I huset finns även två kakelugnar som bidrar till uppvärmning och härlig mysfaktor, varav den ena från Uppsala-Ekeby.

Byggnaden är uppförd på stensatt grund och har stomme av liggande timmer samt beklädnad av stående träpanel med locklist. Taket är ett mansardtak beklätt med betongpannor. Plåtarbeten runt takkupor och hängrännor är i koppar. Fönster är kopplade tvåglasfönster och uppvärmning sker via vattenburet system med bergvärmepump från 2021. Huset har en väl tilltagen avloppsanläggning från 2000.

Runt huset finns en uppvuxen, inbjudande trädgård med stensättningar. Entré från husets framsida in i den ljusa hallen i anslutning till glasverandan. Väggarna har en unik tapetsering i form av växtbilder vilket ger en känsla av Carl von Linnés flora. Trapporna har en öppen design i målad stålkonstruktion med räcke och steg i ek. Väggarna i glasverandan har bröstning av poppel från lokalt sågverk. Genom pardörrar når man in i matsalen som har väggmålningar inspirerade av de fyra årstiderna och dubbla pardörrar ut till huset baksida och trädgård. Flera av rummen har golv i alm från almar som vuxit på gården och ett tak i poppel. I huset västra del finns ett rymligt kök från Bulthaup med luckor av lönn. Kakel och klinker i köket är egen import från Neapel. I husets östra del finns två sällskapsrum i fil samt en mindre gästtoalett i det ena rummet. Trappan leder upp till övervåningen och glasverandan med en takhöjd om cirka 3 meter i nock. Även här återfinns Linnékänslan. En passage leder bort mot ett rymligt badrum samt ett sovrum, här finns även ingång till tvätt och torkutrymme. Mitt i huset finns ett sovrum och i husets västra del finns ett stort allrum. Från husets entré leder en trapp ner till ett källarplan under en del av huset. Här finns teknikutrymmen för bergvärme samt källaringång och en hall med förvaring, vinkyl och ett väl tilltaget badrum.

Poolhuset

Även poolhuset är ritat av arkitekt Mats Edblom och uppfördes runt år 2010. Den är belägen strax sydöst om mangårdsbyggnaden, och har murad grund och en stomme av trä samt stora glasade partier åt tre väderstreck. Pulpettak beklätt med plåt. I huset norra del finns teknikrum, toalett, dusch och en bastu. Poolens mått är 9 x 3 meter och uppvärmning sker via luftvärmepump. Byggnadens mått är cirka 4,5 x 13 meter samt utbyggnad på baksidan med måtten 2,5 x 7 meter. Utanför finns en altan med plats för utegrupp.

Dammstugan

Strax sydväst om mangårdsbyggnaden ligger Dammstugan som är uppförd på 1800-talet. Byggnaden är renoverad 1990 och inrymmer en hall, vardagsrum, kök och ett sovrum. Dammstugan har en torpargrund samt timmerstomme med brädfodring. Byggnaden har sadeltak med betongpannor. Fönstren är kopplade tvåglasfönster, uppvärmning med direktverkande el samt husets Rolslagsspis. Övervåningen är en oinredd vind. Boarea är cirka 43 kvm enligt taxeringsuppgifter. Intill huset ligger en damm som sannolikt använts som branddamm, därav stugans namn. Som kuriosa kan nämnas att vid renovering fann man en känga i trossbotten som placerats där för att ge fruktsamhet och många barn till husets ägare.

Gäststuga

Intill Mangårdsbyggnaden finns en mindre gäststuga uppförd 2020, utmärkt för övernattande gäster. Byggnaden är uppförd i träkonstruktion på en plintgrund, byggnadsmåtten uppskattas till 3,5 x 2,5 meter i ett plan och ett rum. Gäststugan värms upp med hjälp av elradiatorer.

Energideklaration

Energideklaration kommer ej att upprättas i samband med försäljningen.

Ekonomibyggnader

Ladugård/Loge

Sydväst om bostadsbyggnaderna ligger en imponerande ekonomibyggnad. Den är uppförd på stengrund samt plintar och har delvis murad ladugårdsdel och resterande konstruktion har trästomme. Här inryms äldre ladugårdsdel med äldre inredning för mjölkkor samt mjölkrum, en verkstadsdel med snickeri samt en stor loge med plats för förvaring av maskiner och förnödenheter. Två stensatta körbroar leder upp till höskullen. Taket är sadeltak med eternitbeklädnad. Byggnadsmåtten uppgår till cirka 78 x 16 meter.

Nuvarande ägare disponerar hela byggnaden till och med 2021-12-31.

Vagnslider

Strax norr om ladugården ligger ett vagnslider med trästomme och träpanel. Byggnaden har sadeltak beklätt med plåt. Byggnadsmåtten uppgår till cirka 16 x 7 meter. Intill står en dieseltank som är besiktigad och ingår i försäljningen.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Inägomarken på Trosta utgörs uteslutande av åkermark och omfattar 84,25 hektar enligt senaste SAM-ansökan. Marken är övervägande lerjordar men har inslag av mull i sänkorna. Åkermarken har rationell arrondering och ligger väl samlad nära gårdscentrum. All åkermark täckdikades under 50-talet och dräneringen bedöms vara tillfredställande. Marken har brukats ekologiskt under en längre tid, odling sker med ett stort inslag av vall och gröngödsling. Samtlig areal kommer att överlämnas insådd med vall. Cirka 0,12 hektar åkermark fråntas produktion från och med 2021 i samband med nybyggnation av väg.

Skogsmark

Skogsmarken är trevligt småkuperad med insprängda bergimpediment. Skiftet ”Strybro” ligger fågelvägen 4 km norr om hemskiftet. En ny skogsbruksplan är upprättad under sommaren 2020 och avser perioden 2020–2029. Virkesförrådet beräknas till cirka 5 069 m3sk fördelade på 43,1 hektar produktiv skogsmark vilket ger ett snittförråd om 118 m3sk/hektar. Trädslagsfördelningen anges till 61 % tall, 24 % gran och 15 % löv. Åldersfördelningen är relativt med en övervikt på yngre gallringsskog. På grund av granbarkborre så är cirka 8,1 hektar kalmark och återbeskogning kommer att genomföras under 2021 på säljarens bekostnad. Den avdelning som avses är avdelning 11 i skogsbruksplanen.

Avdelningarna 21 - 25 i skogsbruksplanen påverkas av inskrivet trädfällningsförbud enligt byggnadslagen, skogliga åtgärder ska på dessa avdelningar samrådas
med Skogsstyrelsen och marklov godkännas hos Norrtälje kommun. Medelboniteten beräknas till 5,6 m3sk per ha och tillväxten anges för närvarande till cirka 173 m3sk per år. Drivningsförhållandena är goda med bra bärighet och relativt nära till bilvägar inom och strax utanför fastigheten.

För vidare information om skogstillståndet, se skogsbruksplanen med skogskarta.

Nyckelbiotoper

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper.

Jakt

Jakten på Trosta gård sker i egen regi och är ansluten till två olika jaktlag, ett söder om landsvägen och ett norr om landsvägen. Fastigheten ingår i älgskötselområde och jakten är fri för köparen från tillträdesdagen. Jaktbart vilt är framför allt rådjur och vildsvin, älg samt småvilt. Sporadisk förekomst av kronhjort.

Småhustomter

Med försäljningsobjektet medföljer även fyra småhustomter belägna längs Steninge byväg, möjliga att som fastighetsägare exploatera eller att sälja. Tomterna har ett vackert skogligt läge. En väg är anlagd på Trosta 1:3 för åtkomst till tomterna, tomterna har varsin andel i gemensamhetsanläggningarna Trosta GA:1, Trosta GA:2 samt Trosta GA:3, som ska hantera väg, vattenförsörjning och avlopp för de fyra tomterna. Avloppet för tomterna är delvis förberett. Se fastighetskartan.

Rättsförhållande

Fastighet

Norrtälje Trosta 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 och 1:7

Ägare

Monika Sternius 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 142,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 43,1 ha
Impediment 1,1 ha
Inägomark 86,9 ha
Väg och kraftledning 3,0 ha
Övrigmark 8,1 ha
Summa: 142,2 ha

Taxeringsvärde

För fastigheternas taxeringsvärden se prospektet.

Inteckningar

Antal 8 st
Totalt belopp 4 155 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Mäklarassistent

Markus Forsbäck
VD
Jägmästare
070-402 91 07

Jag är intresserad av fastigheten Trosta gård och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning