Tullingsås

Obebyggd fastighet om 86 ha produktiv skog, ca 7 900 m³sk. Jakt i VVO om 8 700 ha.
Areal: 141 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 300 000 SEK
Anbudsdag: 24/5 2022
Trevlig obebyggd skogsfastighet med växande gallringsskogar, äldre avverkningsmogen skog och del i viltvårdsområde som ger jakt på ca 7 800 ha! Fastigheten är belägen ca 2 mil sydväst om Strömsund, strax utanför byn Yxskaftkälen, och har en total areal om ca 141 ha varav 86 ha produktiv skogsmark. Åldersklassfördelning visar på skog i alla åldersklasser men med tyngd på tillväxtskog samt äldre avverkningsmogen skog. Årlig tillväxt om ca 291 m³sk/år. Totalt virkesförråd om 7 935 m³sk, varav 4 287 m³sk är S1 och S2 skog. Jakt i Tullingsås viltvårdsområde som omfattar an areal om ca 7 800 ha.

Mycket lämplig fastighet för den skogsintresserade som vill ha en växande investering med möjlighet till visst löpande uttag, adderat med jakt på större areal inom viltvårdsområdet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Östersund
Ringvägen 2
831 34   Östersund
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Video (1)

Bilder (12)

Foto: Jens Larsson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2020 av Kalle Lennartsson, den är sedan uppräknad med tillväxt. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 86,1 ha och har ett virkesförråd om 7 935 m³sk varav 4 287 m³sk är S1- och S2 skog. Skogsbruksplanen visar på både yngre och äldre skog. Övervägande andel gran men även viss andel tall och löv.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns behov av markberedning och plantering. Köparen övertar ansvaret för detta samt för röjning och all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Nyckelbiotoper

Enligt registrerade uppgifter i SeSverige berörs fastigheten idag endast av mindre område med forn och kulturminne, vilket avser fornlämning i form av fångstgropssystem. Utöver detta finns inga ytterligare områden med höga naturvärden, nyckelbiotoper eller dylikt registrerade.

Jakt

Fastigheten ingår i Tullingsås viltvårdsområde. Viltvårdsområdet omfattar en areal om ca 8 700 ha.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2023-07-01 om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Tullingsås 1:10

Ägare

Laila Persson Fransson Db 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 131,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 533 000 kr
Skogsimpediment 66 000 kr
Summa: 599 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning