Tunnabo

Virkesrikt, gräns i två sjöar. Enkla byggnader och lite öppen mark i Stengårdshult.
Areal: 76 ha
Kommun: Gislaved
Objektstyp: Gård
Prisidé: 8 000 000 SEK
Anbudsdag: 23/5 2019
Visning:
7/5 kl 17:00-18:00
Vänligen anmäl ert deltagande.
Vackert belägen skogsgård som gränsar till sjöarna Rasjön och Rakalven strax söder om Bondstorp, mellan Jönköping och Gislaved. Virkesrika bestånd där skogsmarken domineras av äldre skog. På fastigheten finns en äldre bostadsbyggnad och ladugård i enkelt skick. Total areal om 76 ha varav 55 ha skogsmark, 17 ha mosse samt 3 ha öppen mark.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder (20)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Utgörs av en äldre byggnad i enkel standard. Uppförd 1929 på stenfot med trästomme i 1,5 plan. Fasad av eternitplattor och yttertak av plåt. Byggnaden och tomtmarken är ej taxerad och saknar därför registrerad boyta. Vedspis i kök samt kakelugn i ett av rummen, i övrigt saknas uppvärmningsanordning. Enskilt vatten från grävd brunn (ej inkopplat i bostaden), avlopp saknas (utedass). El finns framdragen till tomten, f.n. ej fungerande in till bostadsbyggnaden.

Nedre plan omfattar groventré, kök samt grovkök, trapphall och två rum. Trappan upp till övre plan leder upp till trapphall och två rum samt snedgarderober.

Byggnaden har en enkel standard och är i behov av renovering.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre ladugårdsbyggnad i trä med takbeklädnad av plåt. Timrad fähusdel med äldre inredning, logdel samt vagnsskjul. Körbro upp till ränne över fähusdelen. Byggnaden används idag som förrådsbyggnad och är i enkelt skick.

Bod

I anslutning till tomten finns ett mindre uthus med förrådsutrymme och utedass.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Den öppna marken utgörs enligt skogsbruksplanen av 3,2 ha åker- och betesmark som är belägen i anslutning till byggnaderna. Jordbruksmarken har varit muntligt upplåten till brukare och står till köparens förfogande fr.o.m. tillträdesdagen. Med fastigheten följer inga stödrätter.

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Sydved under våren 2019. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 54,7 ha med ett beräknat virkesförråd om 11 982 m3sk. Medelboniteten är beräknad till 7,3 m3sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Gran 56 %, tall 43 % samt löv 1 %. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Fastighetens skogsmark domineras idag av äldre skog i slutavverkningsbar ålder.

Jakt

Fastighetens jakträtt står till köparens förfogande fr.o.m. tillträdesdagen. Fastigheten ingår idag i älgjaktslag och utgör del i älgskötselområde.

Fiske

Fastighetens norra skogsskifte har en lång gräns i Rasjön och det södra skiftet gränsar till Rakalven. Fastigheten ingår i Rasjöns fiskevårdsområdesförening med fiskerätt i båda sjöarna.

Övrigt

Mitt på det norra skogsskiftet utmed stranden har det tidigare legat en byggnad, vackert belägen på den lilla udden som går ut i sjön. Idag är byggnaden riven och endast grunden återstår.

Rättsförhållande

Fastighet

GISLAVED TUNNABO 1:5

Ägare

Pia Hedman 1/4
Madelaine Krantz 1/4
Annelie Henriksson 1/4
Anders Hugosson 1/4

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 75,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 55,5 ha
Impediment 15,5 ha
Inägomark 4,2 ha
Övrigmark 0,6 ha
Summa: 75,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 3 706 000 kr
Skogsimpediment 104 000 kr
Åkermark 53 000 kr
Betesmark 11 000 kr
Ekonomibyggnader 21 000 kr
Summa: 3 895 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns två penninginteckningar om totalt 110 000 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Fastighetsmäklare

Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Jag är intresserad av fastigheten Tunnabo och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning