Turinge-Lövdal Skog

Skogsbruk och jakt under timmen med bil från Stockholm.
Areal: 93 ha
Kommun: Nykvarn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 9 500 000 SEK
Anbudsdag: 3/6 2022
Genom Areal i Stockholm ges nu möjligheten att förvärva tre skogsskiften belägna i de djupa sörmländska skogarna väster om sjön Yngern, ca 5,5 km fågelvägen väster om centrala Nykvarn. Den produktiva skogsmarken uppgår till 80,2 ha med 10 865 m3sk i totalt virkesförråd. Fastigheten erbjuder en köpare ett aktivt friluftsliv med jakt, skogsbruk och allt annat som följer med att äga sin egen skog, dessutom under timmen med bil från Stockholm.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Bilder (13)

Foto: Marcus Hallenberg, Areal

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Teknikbod

På det södra skiftet, längs en väg, finns en teknikbod. På platsen har det tidigare funnits en mast. Nuvarande fastighetsägare fick teknikboden av ägaren till masten. Teknikboden ingår i försäljningen. Till teknikboden finns ett elabonnemang hos Telge Energi. Kostnaden är ca 250 kr/månad för abonnemanget samt förbrukade kwh.

Skog och mark

Skogsmark

En ny skogsbruksplan upprättades efter inventering 2020-06-02 för fastigheten Nykvarn Marsta 5:1. Därefter har skogsbruksplanen delats upp på berörd fastighet och räknats fram till dagens datum.

Enligt skogsbruksplanen beräknas det totala virkesförrådet till 10 865 m³sk fördelat på 80,2 ha produktiv skogsmark. Detta ger ett medeltal om 135 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen anges till 52 % tall, 27 % gran och resterande del löv. För kommande planperiod föreslås föryngringsavverkningar om 2 032 m³sk samt gallring om 421 m³sk. Medelboniteten beräknas till 7,1 m3sk/ha. Fastigheten har en god tillväxt om 601 m3sk per år vid framskrivningstidpunkten, en tillväxt motsvarande ca 5,5 % relativt aktuellt virkesförråd. Avdelning 55, i planen angiven R1, är planterad med lärkträd.

För mer information om skogstillståndet, se bifogad skogsbruksplan med skogskartor.

Jakt

Fastigheten erbjuder vackra och bitvis kuperade marker vilka representerar goda möjligheter till trevliga jaktupplevelser. I området förekommer vildsvin, älg, rådjur samt kron- och dovhjort utöver vanligt småvilt. Fastigheten ingår i Nykvarn-Taxinge älgskötselområde (01-13-05-034-Ä) samt Södertälje sydväst kronhjortsskötselområde (01-13-03-002-H).

Idag är jakten muntligen upplåten med en månad i taget. Jägarna kommer sägas upp innan tillträde och jakten kommer vara tillgänglig för en ny ägare från tillträdesdagen. Åtlar och jakttorn inom försäljningsobjektet ägs av nuvarande jakträttsinnehavare. De eventuella åtlar och jakttorn som är kvar på tillträdesdagen kommer ha lämnats till nuvarande markägare och ingår således i köpet av fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Nykvarn Turinge-Lövdal 2:18

Ägare

Magnus Hornfelt 7/48
Anne Stigare 7/48
Ebba Wickman Hornfelt 7/48
Johan Hornfelt 9/16

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 80,2 ha
Impediment 9,8 ha
Väg och kraftledning 3,1 ha
Summa: 93,1 ha

Taxeringsvärde

För närvarande saknas taxeringsvärde för Nykvarn Turinge-Lövdal 2:18. Fastigheten kommer sannolikt att få typkod 110, vilket innebär obebyggd lantbruksenhet.

Inteckningar

Det följer inga penninginteckningar med fastigheten. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Jägmästare

Markus Forsbäck
VD
Jägmästare
070-402 91 07

Jag är intresserad av fastigheten Turinge-Lövdal Skog och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning