Tybränn

Tillfälle att förvärva en obebyggd skogsfastighet i Tybränn 20 km nedströms Sollefteå. Total areal 66 ha. Virkesförråd enligt nygjord skogsbruksplan 6 100 m³sk. Skogsbilvägar med mycket hög standard. Jakt i VVO på 1 950 ha.
Areal: 66 ha
Kommun: Sollefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 200 000 SEK
Anbudsdag: 8/6 2022
Tillfälle att förvärva en obebyggd skogsfastighet i Tybränn 20 km nedströms Sollefteå. Total areal 66 ha. Virkesförråd enligt nygjord skogsbruksplan 6 100 m³sk. Skogsbilvägar med mycket hög standard. Jakt i VVO på 1 950 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Sollefteå
Kungsgatan 7
881 30   Sollefteå
Daniel Höglund
Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 95

Bilder (32)

Foto: Daniel Höglund

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten Tybränn 7:5 är en skogsfastighet utan byggnader belägen i Överlännäs församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i november månad år 2021 av Bengt-Olov Westman, telefon 070-289 55 50. Fastigheten består av två skiften med totalt ca 52 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 6 100 m³sk, med en stor andel gallrings- och röjningsskog.

Geografiska och biologiska förutsättningar
Markförhållandena är varierande, men större delen av fastigheten är dock frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under torrare barmarksperioder.
Skogsbilvägar finns till stor del.
Boniteterna är relativt goda med blåbär och lågörter som vanligaste markvegetationstyper.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är gran som upptar ca 64 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning har en förskjutning mot yngre skog.
Ungefär 14 %, (7,2 ha) av arealen är skog i huggningsklassen S1 och volymen uppgår här till ca 1 200 m³sk. Andelen skog yngre än 20 år är ca 36 %, (19 ha).

Skogsvårdsåtgärder

Köparen är medveten om att fastigheterna är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.
Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder såsom plantering och röjning under planperioden.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga kända naturvärden på fastigheten. Källa skogsbruksplan och www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Fornlämningar

Det finns inga kända fornlämningar på fastigheten. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige samt Fornsök.

Jakt

Fastigheten ingår i Rista VVO som jagar på ca 1 950 ha. Det finns även kronhjort på marken och fastigheten ingår i ett kronskötselområde. För mer information kontakta Ingemar Thulin på telefon 070-557 74 37.

Vägar

Fastigheten ingår i Tybränns vägsamfällighet. Utdebitering vid behov.

En ny grovbruten väg (vinterväg) mot Ögeltjärn har gjorts nu i vår. Det har avverkats ca 50 m³fub virke på denna fastighet för väglinjen, denna volym har inte räknats bort i skogsbruksplanen.

Vägen från Gålsjö är en SCA-väg.

Rättsförhållande

Fastighet

Sollefteå Tybränn 7:5

Ägare

Edit Boman 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 51,7 ha
Skogsimpediment 13,0 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Vatten 0,2 ha
Summa: 65,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 887 000 kr
Skogsimpediment 18 000 kr
Summa: 905 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 420 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Höglund
Skogsmästare
Reg. Fastighetsmäklare
070-664 02 95

Kontaktperson

Peter Zetterström
Skogsmästare
Auktoriserad Lantbruksvärderare
070-664 02 90

Jag är intresserad av fastigheten Tybränn och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning