Tygsta

Fint skifte om ca 35 hektar i Trönö med ca 4100 skogskubikmeter.
Areal: 35 ha
Kommun: Söderhamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 550 000 SEK
Anbudsdag: 23/11 2020
Möjlighet att köpa till ett välskött skifte om 35 hektar i Trönö med ca 4100 skogskubikmeter. Skiftet behöver regleras till av köparen ägd skogsfastighet i närområdet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder (15)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På skiftet finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under oktober månad 2020. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 30,9 ha med ett beräknat virkesförråd om 4 148 m³sk vilket ger medelförråd om 134 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,1 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 84 %, gran 13 % samt löv 3 %. Ca 2500 m³sk befinner sig i huggningsklasserna S1 och S2 skog. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Jakt

Skiftet ingår i Tygsta vvo om ca 1345 ha. Jakträtten är ej upplåten.

Vägar

Skiftet har del i följande vägar:
- Tygstavägarna (Tygsta ga:2) som förvaltas av TYGSTAVÄGARNAS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
- RÖNNINGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (Stärte ga:3)

Skiftet har även en egen väg tillsammans med 4 andra fastigheter i östra änden skiftet.

Naturvärden

På skiftet finns inga registrerade naturvärden.

Gränser

Skiftets gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Fastighetsbildning

Då försäljningen avser område av en fastighet behöver skiftet regleras till av köparen ägd skogsfastighet i närområdet. Köparen står för fastighetsbildningskostnaden hos Lantmäteriet. Någon lagfartsavgift kommer däremot ej att utgå.

Rättsförhållande

Fastighet

SÖDERHAMN TYGSTA 2:10, del av

Ägare

Karl-Erik Vestlund 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 34,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 30,9 ha
Myr/kärr/mosse 2,4 ha
Berg/hällmark 0,9 ha
Väg och kraftledning 0,7 ha
Summa: 34,9 ha

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning