Tygstabodarna

Fin skogsfastighet om ca 39 hektar i Trönö med ca 5900 skogskubikmeter.
Areal: 39 ha
Kommun: Söderhamn
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 300 000 SEK
Anbudsdag: 11/12 2020
Fin skogsfastighet om ca 39 hektar i Trönö med ca 5900 skogskubikmeter. Fastigheten har en jämn ålderfördelning och en god tillväxt. Fastigheten ingår i Tygsta viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder (20)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På skiftet finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under oktober månad 2020. Avdelningsbeskrivning, sammanställningar samt skogskarta bifogas. Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 37,2 ha med ett beräknat virkesförråd om 5 928 m³sk vilket ger medelförråd om 159 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,7 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 56 %, gran 36 % samt löv 8 %. Ca 3 300 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. I övrigt se bifogade sammanställningar.

Jakt

Fastigheten ingår i Tygsta vvo om ca 1345 ha.

Vägar

Fastigheten har del i följande vägar:
- Tygstavägarna (Tygsta ga:2) som förvaltas av TYGSTAVÄGARNAS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
- RÖNNINGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (Stärte ga:3)

Norra skiftet har även en egen väg tillsammans med 4 andra fastigheter.

Naturvärden

Ca 1 ha av myren mellan avdelning 1 och 3 är ett registrerat naturvärdesobjekt (barrsumpskog). Inga övriga naturvärden finns registrerade på fastigheten.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Fastighetsbildning

Fastigheten är under ombildning vilket beräknas vara klar i början av 2021. Samtliga kartor och skogsuppgifter som pressenteras avser efter färdig ombildning.
På avd 30 undersöks möjligheterna att stycka av en tomt. Om positivt beksed fås de närmaste veckorna så kommer säljarna att förbehålla sig en tomt om max 2500 kvadratmeter.

Rättsförhållande

Fastighet

SÖDERHAMN BERGESÄNGET 1:1

Ägare

Bo Zetterman 1/2
Bengt Zetterman 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 37,2 ha
Myr/kärr/mosse 1,5 ha
Berg/hällmark 0,4 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Summa: 39,3 ha

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning