Tyngsjö

Skog och jakt vid Tyngsjö kyrka
Areal: 30 ha
Kommun: Malung-Sälen
Objektstyp: Skog
Prisidé: 800 000 SEK
Anbudsdag: 17/11 2020
Mindre skogsfastighet vid vackra Tyngsjö. Fastigheten erbjuder möjligheter till skogsbruk, jakt och rekreation. Storleken gör den lämplig som en första fastighet eller ett tillköp för den som vill utöka sitt innehav.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Falun
Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bilder (19)

Foto: Fredrik Luhr

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad av Västerås Stift. Planen är framräknad till och med 2019. Enligt planen uppgår arealen produktiv skogsmark till 27,3 ha. Den totala virkesvolymen bedöms till 2 855 m3sk. Det ger en medelvolym på 105 m3sk/ha. Medelboniteten bedöms till 4,1 m3sk/ha och år för fastigheten. Tillväxten under 2020 bedöms till 128 m3sk. Trädslagsfördelningen enligt planen är tall 65,6%, gran 16,3%, björk 11,2 %, övrigt löv och evighetsträd 6,9%. Åldersklassfördelningen har en tyngdpunkt i skogar med åldern 1–29 år (67 %). För mer info se bifogad skogsbruksplan. På areal.se finns en komplett beståndsförteckning för skogen att tillgå.

Nyckelbiotoper

På fastigheterna finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen. Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen ska alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn ska tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Jakten blir tillgänglig för ny ägare på tillträdesdagen. Fastigheten är belägen inom Tyngsjö Norra viltvårdsområde som omfattar 15 211 ha. Källa: Länsstyrelsen Dalarna.

Fiske

Fastigheten är belägen i Malungs Fiskevårdsområdesförening. För mer information se fiskaidalarna.se

Rättsförhållande

Fastighet

Malung-Sälen Tyngsjö kyrka 1:1

Ägare

Prästlönetillgångar i Västerås Stift 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 31,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 27,3 ha
Skogsimpediment 1,7 ha
Övrigmark 0,6 ha
Summa: 29,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 709 000 kr
Skogsimpediment 4 000 kr
Summa: 713 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i glesbygds- och omarronderingsområde. Förvärvstillstånd erfordras för såväl fysisk som juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Fastighetsmäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning