Tyrsberget

Genuin dala fäbod.
Areal: 2 ha
Kommun: Gagnef
Objektstyp: Skog
Prisidé: 375 000 SEK
Anbudsdag: 7/8 2020
Visning:
29/7 kl 16:00-17:00
Visning av Fastighetens byggnader sker fredagen den 29/7 kl 16.00. OBS! Anmälan krävs. Besiktning av mark sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.
Söder om Björbo finns detta genuina fäbodställe beläget på Tyrsbergets sluttningar. Här erbjuds ett charmigt fritidshus på större tomt med lite skog och möjlighet till jakt inom Björbo vvo. Fäbodvallen nyttjades in på 1970-⁠talet och har därefter mer och mer istället använts för fritidsboende.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (20)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Fäbodstuga

Fäbodstuga i timmer med vidbyggt vedförråd och matförråd. Takbeklädnad av tegel, uppförd på en grund av natursten. Byggnads mått ca 8 x 4 meter. Kopplade fönster. Vatten, avlopp och el saknas, det finns heller inte att ansluta sig till i området. Torrdass finns liksom en vattenbrunn finns på tomten, denna har dock inte använts på länge varvid skick och kvalitet på vattnet är okänt. Byggnadsår okänt.

Stugan har ett förmak, storstuga med öppen eldstad och väggfasta sängar samt en kammare.

Energideklaration

Energideklaration krävs inte för denna typ av byggnad.

Driftskostnader

Säljaren har haft följande årliga kostnader för sophämtning ca 800 kr, vägavgifter 1 500 kr, försäkring ca 1 100 kr samt till fäbodföreningen 500 kr.

Ekonomibyggnader

Övriga byggnader

Utöver fäbodstugan finns här ett flertal kompletterande byggnader, ursprungligen uppförda för fäboddriften såsom stall, ladugård mm.

Skog och mark

Skogsmark

Till försäljningsobjektet hör ca 1,3 hektar skogsmark, fördelad på två områden men bägge nära belägna byggnaderna. Det ena området utgörs av äldre skog, ca 80 år, huggningsklass S2. Trädslagsfördelningen är ca 7% tall, 89% gran och 4% löv. Det andra området utgörs företrädesvis av yngre blandskog.

Nyckelbiotoper

Inga registrerade nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Björbo viltvårdsområde om ca 11 700 ha.

Rättsförhållande

Fastighet

Del av Gagnef Forsen 2:10 m.fl.

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 2,3 ha

Taxeringsvärde

Försäljningsobjektet ingår i dag i en samtaxering och något taxeringsvärde kan därför inte redovisas här. Ur informationen för den samtaxerade enheten finns ett värde om 30 000 kr för tomtmark redovisat. Inga värden för byggnader finns redovisade. Handbacken 7:7 har ett taxeringsvärde om 57 000 kr, avser skogsmark. Taxeringsår 2017, obebyggd lantbruksenhet.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom så kallat omarronderingsområde samt i glesbygd, länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. Ansökan om förvärvstillstånd görs först efter att köpekontrakt tecknats. För köpare som inte är bosatt inom glesbygd i Gagnefs kommun sedan ett år tillbaka i tiden är ansökningsavgiften 4 600 kr. Mäklaren hjälper till med ansökan.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning