Ullbergsträsk

Obebyggd vid Ullbergsträsk med 285 ha produktiv skogsmark, 34 951 m3sk och jakt i VVO. Tillväxt på drygt 1 000 m³sk/år.
Areal: 554 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 7 700 000 SEK
Anbudsdag: 18/10 2019
Fin skogsfastighet om hela 554 ha i nordvästra delen av Skellefteå kommun. Fastigheten är fördelad på ett flertal skiften varav två är belägna på små öar i Ullbergsträsk. God tillgänglighet till de flesta delarna av den totalt 285 ha stora produktiva skogsmark. Skogen har en tillväxt på drygt 1 000 m³sk/år kommande period. Inga byggnader ingår i förmedlingsobjektet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skellefteå
Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Lars-Gunnar Forsberg
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Bilder (26)

Foto: Lars-Gunnar Forsberg, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Arealen är ca 2,4 ha och ligger norr om Ullbergsträsket inne i byn. Marken arrenderas ut till annan brukare.

Skogsmark

Skogsbruksplan är upprättad 2009 av Ingemar Brännström. Uppdateringen är gjord av Risbergs Skogskonsult, se kommentarer nedan: Planen är uppdaterad 2019-02 av Risbergs Skogskonsult AB i samråd med markägaren. Vi har räknat upp fastighetens tillväxt med PC-Skogs tillväxtberäkning samt lagt in de åtgärder som blivit utförda sedan planen upprättades. Avdelnings- och ägoslagsgränser har justerats med hjälp av nyare flygbilder. Volymer har justerats med hjälp av Skogsstyrelsens laserdata. Inga fältbesök är gjorda vid uppdateringen.

Tillväxt för 2019 är utförd i PC Skog av Areal i Skellefteå samt ändrat huggningsklass på bestånd 7 från K2 till R1.

Enligt skogsbruksplanen är 285 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 34 951 m³sk, 4 286 m³sk är i huggningsklass S1, S2 och består till största delen av gran. Övriga fastigheten domineras av tall.

Nyckelbiotoper

Inga nyckelbiotoper finns registrerade.

Jakt

Jakträtten medföljer och ingår i Ullbergsträsk Högbränna VVO om ca 3 600 ha.

Övrigt

Det finns byggnader på ofri grund vid bestånd nr 50 väster om bron över Ålsån. Dessa ingår inte i förmedlingsobjektet.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Ullbergsträsk 10:1

Ägare

Stefan Fridholm 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 554,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 285,0 ha
Impediment 262,5 ha
Väg och kraftledning 4,4 ha
Inägomark 2,4 ha
Övrigmark 0,9 ha
Vatten 3,9 ha
Summa: 559,1 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är ombildad och saknar relevant taxeringsvärde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i glesbygdsområde inom Skellefteå kommun. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Lars-Gunnar Forsberg
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Fastighetsmäklare

Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Jag är intresserad av fastigheten Ullbergsträsk och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning