Ulvarp/Hässlid

I vacker Smålandsbygd
Areal: 35 ha
Kommun: Vetlanda
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 150 000 SEK
Anbudsdag: 15/6 2022
Jord och skog vid länsgränsen, mellan Stenberga och Virserum.

Fastigheterna Ulvarp 1:5, Hässlid 1:6 utgör en obebyggd jord- och skogsfastighet i tre skiften, belägen i det fagra Småland i Stenberga respektive Virserum socken. Arealen uppgår till totalt 35 ha varav 31 ha produktiv skogsmark med virkesförråd om ca 4 900 m³sk. Viss del av skogsmarken utgörs av hagmarksskog. Jordbruksmarken utgör ca 3,5 ha bestående av åker och betesmark.
Fiske i Skärveteån samt jakt med tillgång på bl.a. vildsvin och dovhjort. Fastigheterna kan komma att säljas var för sig.

Fastigheterna är belägna mellan Stenberga och Virserum, ca 30 km sydost om Vetlanda.

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Ulvarp/Hässlid

Henrik Gunnarsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder

Visa alla 30 bilder
Visa alla 30 bilder

Foto: Henrik Gunnarsson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Byggnader

Inga byggnader på fastigheten.

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen uppgår arealen jordbruksmark 3,7 ha klassad som inägomark. Enligt fastighetstaxeringen uppgår arealen åkermark till 4 ha och arealen betesmark till 2 ha på Ulvarp 1:5. På Hässlid 1:6 uppgår arealen åkermark till 1 ha och arealen betesmark till 1 ha enligt fastighetstaxeringen. Hässlid 1:6 muntligt upplåten till 2022-12-31, ingen ersättning utgår. Inga stödrätter följer fastigheten.

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av SÖDRA i januari 2022.
Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 31,0 ha med ett virkesförråd om totalt 4 915 m³sk, motsvarande 159 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är tall 39 %, gran 44 %, löv 14 % och ädellöv 2 %. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 7,4 m³sk/ha och år och årlig tillväxt är uppskattad till ca 210 m³sk.

Stor andel växtlig skog i huggningsklass G1, totalt 50 % av arealen, med ett virkesförråd om ca 3 400 m³sk. Virkesförrådet i huggningsklass S1 och S2 är totalt 1 000 m³sk.

Se vidare i bifogade avdelningsbeskrivningar, sammanställningar samt skogskarta.

Nyckelbiotoper

Fastigheten Hässlid 1:6 berörs av en nyckelbiotop avseende hagmark med inslag av spärrgreniga, grova träd samt stora botaniska värden. Berör avdelning 12 enligt skogsbruksplanen.

Jakt

Jakträtten på fastigheten tillfaller Köparen på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i lokalt älgjaktlag. I området finns gott om bl.a. dovhjort och vildsvin.

Fiske

Med Ulvarp 1:5 följer fiskerätt i Skärveteån med bl.a. bra kräftfiske.

Övrigt

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Vetlanda Ulvarp 1:5, Hultsfred Hässlid 1:6

Ägare

Gerd Klasson 1/3
Marianne Klasson 1/3
Britt-Marie Spanne 1/3

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 31,0 ha
Myr/kärr/mosse 0,3 ha
Inägomark 3,7 ha
Summa: 35,0 ha

Taxeringsvärde

För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Vetlanda

Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Alla objekt från Vetlanda

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Mäklarassistent

Claes Arvidsson
Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier