Ulvsta

Budgivning pågår!
Gård i avskilt läge med underhållet bostadshus och funktionella ekonomibyggnader.
Areal: 14 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 500 000 SEK
Anbudsdag: 5/7 2019
Visning:
31/5 kl 16:00
Anmälan innan till mäklaren.
15/6 kl 14:00
Anmälan innan till mäklaren.
Endast ca 5 km från centrala Hudiksvall ligger denna gård om ca 11 ha jordbruksmark och 2 ha skog i ett härligt avskilt lantligt läge. Mark och byggnader erbjuder möjligheter till såväl djurhållning som funktionellt utrymme för den verkstadsintresserade. Bostadshuset har renoverats löpande sedan 2008 och är i gott skick. Det inglasade uterummet erbjuder sköna stunder med naturen i blickfånget. Gästhuset kan härbärgera såväl gäster som permanentboende. Den gamla ladugården är uppförd i anslutning till bostadshuset och har nu inredning för tre hästar, en box och två spiltor. Försäljningsobjektet är beläget invid det för reguljärtrafik nedlagda flygfältet, banan används nu emellanåt av fritidsflyget. En tomt är under avstyckning från fastigheten och ingår ej i försäljningsobjektet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (30)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostaden är i 1 3/4-plan och uppförd i början av 1900-talet och löpande renoveringar under åren 2008-2015 gör att den är i gott skick. Huset har t.ex. tilläggsisolerats, fått ny panel, fönster och yttertak samt två helrenoverade badrum.

Bottenvåningen har två entréer med en hall vardera, två badrum, kök, klädkammare och 4 rum som idag används som vardagsrum, tv-rum, sovrum och kontor. Från vardagsrummet når man det härliga uterummet som har isolerat golv och tak men enklare inglasning, vilket gör det lämpligt att nyttja från tidig vår till sen höst. Köket har äldre interiör men är utrustat med spis, diskmaskin, kyl& frys samt en vedeldad köksspis. Det större badrummet är från 2014 och har kakel, klinker, handfat, dusch samt en tvätt avdelning med tvättmaskin och torktumlare. Det mindre badrummet är från 2010 och har handfat, wc, dusch, kakel och klinker. På den övre våningen finns hall, två sovrum, två klädkammare och ca 1/3 som inte är varmbonad. Källaren har två rum, ett för värmepumpen och den gamla olje- och vedpannan, samt ett rum som tidigare använts som tvättstuga.

Uppvärmning genom vattenburna radiatorer, förutom i det större badrummet som har vattenburen golvvärme och det mindre badrummet som har elektrisk golvvärme. Ytjordvärmeanläggning är från 2004 men där värmepumpens kompressor har bytts 2012. Byggnaden har tre murstockar varav två används och sotas löpande. Det är tre eldstäder som nyttjas. Köksspisen som är från 2013 är av märket Viking med en angiven effekt på 9 kW. En kanal med fläkt för värme till anslutande tv-rum. I vardagsrummet står en kakelugn och i tv-rummet finns en öppen spis. Det finns med andra ord gott om möjligheter för den som vill elda för stödvärme eller bara njuta av mysfaktorn. Till den tredje murstocken, som ej brukas, är den gamla ved- och oljepannan ansluten.

Huvuddelen av bostaden har en stomme av timmer och till en mindre del träregelstomme. Torpargrund, delvis på sten och huvudsakligen murat, samt källare till en mindre del. Fönstren är av modern 2-glastyp, fasad av stående träpanel och yttertak av plåt. Byggnadsarean uppgår till ca 190 m² varav uterummet utgör ca 20 m². Vatten tas från egen borrad brunn. Enskild avloppsanläggning med 3-kammarbrunn och infiltration, godkänd 2012.

Energideklaration

Någon energideklaration har inte upprättats.

Driftkostnader

Elförbrukning 26 042 kWh 34 832 kr
Renhållning 1 500 kr
Slamtömning 2 500 kr
Försäkring 12 000 kr
Sotning 400 kr
Totalt 51 232 kr

Angivna kostnader avser det senaste året och när fastigheten bebos av 2 personer. Elförbrukningen avser uppvärmning av bostad och verkstad samt hushållsel. Eldning i bostadens eldstäder har skett sporadiskt, någon gång per vecka. Gästhuset har stått ouppvärmt. Tillkommer gör kostnad för snöröjning av infartsväg vilket utförts med egen traktor, samt ett visst sommarunderhåll vid behov.

Kontakta mäklaren för boendekostnadskalkyl.

Gästhus

En byggnad på platta med murade väggar som tidigare utgjort hönshus men som inretts till gäststhus. Storstuga med kokvrå och plats för matbord, tv-hörna och sovplats. Badrum med handfat, dusch och mulltoa. Direktverkande elradiatorer. Byggnadsarean uppgår till ca 53 m2. I direkt anslutning är en förrådsbyggnad uppförd i trä med en byggnadsarea om ca 17 m2. Båda byggnadsdelarna har ett yttertak av pannplåt.

Ekonomibyggnader

Ladugård, loge, vedbod

Byggnad uppförd i vinkel och direkt anslutning till bostadshuset. Ladugården har senast hyst 3 hästar i två spiltor och en box. Dessutom finns utrymme kvar som tidigare hållit uppbundna kor och en mindre box. Bredvid ladugården är förvaringsutrymmen och en vedbod. Logen är belägen ovanpå ladugården och nås via uppkörsramp. Ladugårdsdelen har betongplatta med murade väggar, i övrigt träkonstruktion på plintar. Yttertak av pannplåt. Byggnadsarean uppgår till ca 240 m² varav vedboden utgör ca 49 m².

Verkstad

Isolerad byggnad på betongplatta uppförd 2010. Modern takskjutport med en frigångshöjd på ca 3,3 m vilket gör att man t.ex. kan köra in en traktor. Byggnaden värms upp med direktverkande elradiatorer. Innerväggarna är klädda med gips och det målade golvet är lätt att håla rent
Byggnadsarean är ca 5,6x10= 56 m².

Maskinhall

Funktionell byggnad av trästomme på plintar med såväl tak- som väggbeklädnad av plåt samt jordgolv. Den större delen har en byggnadsarea om ca 7x12=84 m² och har två skjutdörrar med en frigångshöjd. Belysning och eluttag finns. Den mindre delen har en byggnadsarea om ca 3,8x9,2 = 35 m2 och har en egen dubbelport med frigångshöjd ca 3,5 m. Lämpligt utrymme för förvaring av t.ex. husbil, husvagn, båt etc.

Ligghall

Byggnad med tre väggar och tak på plintar till skydd för djur. Träkonstruktion med plåt på väggar och tak. Byggnadsarea ca 29 m².

Garage

Äldre träbyggnad med takbeklädnad av pannplåt och jordgolv som rymmer två personbilar. Byggnadsarea ca 6x6= 36 m².

Smedja

Äldre träbyggnad med yttertak av tegel och som tidigare varit smedja.

Brädlada

Äldre byggnad i sämre skick belägen norr om bostadshuset.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Försäljningsobjektets inägomark uppgår enligt skogsinventeringen till 11,1 ha varav ca 10 ha utgör åkermark och drygt 1 ha trädbevuxen betesmark. Marken har tidigare använts av säljarna som betesmark för hästar och köttdjur men under de senaste åren har marken varit utarrenderad som betesmark. Stödrätter följer med fastigheten.

Skogsmark

En skogsinventering av försäljningsobjektet har upprättats av Johan Pålsson på Areal i maj 2019. Enligt denna finns det 2,2 ha produktiv skogsmark som till halva arealen täcks av yngre skog och till hälften av äldre. Virkesförrådet uppgår till ca 400 m³sk varav löv utgör strax över hälften och tall och gran resterande del.

Jakt

Försäljningsobjektet ingår i Västerbygdens viltvårdsområde om ca 1 200 ha. Vid frågor kontakta Åke Östblom på mobil: 070-288 07 92 eller Erik Östblom på mobil: 070-269 94 50.

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Tuna-Ulvsta 1:11, del av

Ägare

Ann Wahlstedt 1/2
Peter Wahlstedt 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 2,2 ha
Inägomark 11,1 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 14,1 ha

Taxeringsvärde

Tomtmarksvärde 118 000 kr Bostadsbyggnadsvärde 582 000 kr Skogsmark 38 000 kr Skogsimpedimentmark 4 000 kr Åkermark 229 000 kr Ekonomibyggnad 216 000 kr Summa 1 187 000 kr Redovisade taxeringsvärden avser hela fastigheten. Taxeringsunderlaget kommer att påverkas av den pågående avstyckningen av tomtmark, varför taxeringsvärdena för försäljningsobjektet kommer att justeras.

Inteckningar

Det finns 5 penninginteckningar uttagna i fastigheten om totalt 2 300 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Senast inkomna fastigheter till försäljning