Brattåker

Fastigheter med 38 ha prod. skogsmark, 1 650 m3sk. Goda jakt- och fiskemöjligheter.
Areal: 73 ha
Kommun: Umeå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 490 000 SEK
Fyra stycken tillväxtfastigheter med totalt fem skiften om ca 73 ha som säljs tillsammans. Fyra sammanhängande skiften är belägna utanför Brattåker, ca 2.5 mil från Umeå. Ett skifte ligger öster om Mickelträsk, ca 4 mil från Umeå. Fastigheterna är obebyggda och består av ca 38 Ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på ca 1650 m3sk. Med fastigheterna följer möjlighet att ansöka om jakt i två jaktlag samt mantal som ger fiskerätt i Umeälven samt möjlighet till utdelning från samfälligheter.

Intresseanmälan görs till [email protected] alt. 070-229 60 74 senast 1/10 -20.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Umeå
Kaserngatan 3
903 47   Umeå
Fredrik Norlin
Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Bilder (7)

Foto: Göran Ek, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Holmen Skog i augusti 2020. Fastigheterna består av 5 skiften om ca 73 ha mark varav ca 38 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd på ca 1650 m3sk. Boniteten är ca 3,6 m3sk per ha och år samt trädslagsfördelningen: tall 80%, gran 14%, löv 6%.

Skogsvård

Delar av fastigheterna har visst röjningsbehov.

Jakt

Skiftet i Risbäck, Umeå Grisbacka 4:2(2), ingår i dagsläget i Träskliden-Grisbacka v.v.o - möjlighet för ny ägare att ansöka om inträde.

Fastigheterna i Brattåker, Umeå Grisbacka 4:2(1) / Umeå Grubbe 1:13 ingår i dagsläget i Långbergets jaktklubb - möjlighet för ny ägare att ansöka om inträde.

Fiske

Grisbacka 4:2 - andel i samfällt fiske Grisbacka skifteslag.
Mantal 3/48
Andel 1,329 %

Grubbe 1:13 - andel i samfällt fiske Västerhiske-Grubbe skifteslag.
Mantal 1/32
Andel 0,356 %

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen och de kan ej ställas till grund för talan i domstol. Den taxerade arealen kan avvika från areal enligt skogsbruksplan.

Rättsförhållande

Fastighet

Umeå Grisbacka 4:2, Umeå Grubbe 1:13, 9:3, 9:8

Ägare

Ivar Näsholm 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 73,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 37,8 ha
Impediment 35,2 ha
Summa: 73,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Summa: 407000 kr

Inteckningar

Penninginteckningar: 50 000 kr. Gäller Umeå Grisbacka 4:2, Umeå Grubbe 1:13, 9:8, 9:3. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mera information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2020-10-01
För mera information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Fredrik Norlin
Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Jägmästare

Göran Ek
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-647 01 06

Jag är intresserad av fastigheten Brattåker och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning