Umgransele

Tillväxtfastighet med jakt
Areal: 47 ha
Kommun: Lycksele
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 150 000 SEK
Obebyggd skogsfastighet med bra bonitet och jakträtt.

Skogsfastigheten är belägen i utkanten av byn Umgransele – ca 2,2 mil nordväst om Lycksele tätort. Med fastigheten följer jakträtt och här finns inga byggnader. Fastigheten är belägen i en solig slutting med bra bonitet – består av tre skiften och enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 48 ha varav ca 44 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 2 400 m³sk och medelboniteten beräknas till ca 3,8 m³sk per hektar och år.

Tyngdpunkten i virkesförrådet ligger på yngre välskött skog med mycket bra tillväxt.

Fastigheten har bra tillgänglighet i form av välunderhållna vägar.

Kontakta Areal

Fredrik Norlin

Ekonom
Reg. fastighetsmäklare

Umgransele

Fredrik Norlin

Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Foto: Fredrik Norlin, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2024.

Fastigheten består av tre skiften och enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 48 ha varav ca 44 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 2 400 m³sk och medelboniteten beräknas till ca 3,8 m³sk per hektar och år. Barrträden har en klar dominans då trädslagsfördelningen är ca 83% tall, ca 8% gran och ca 9% löv. Virkesförrådet har en klar dominans av yngre välskött skog med mycket bra tillväxt.

Fastigheten har bra tillgänglighet i form av välunderhållna vägar.

Skogsvårdsåtgärder

Köparen ansvarar själv för framtida skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade nyckelbiotoper. (Källa: Metria - SeSverige)

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten har inga registrerade forn- och kulturlämningar. En liten del av det minsta skiftet i väster berörs av s.k. ”sumpskog”. (Källa: Metria - SeSverige)

Jakt

Fastigheten ingår i Umgransele Viltvårdsområde – ca 7 000 ha. Tilldelningen på älg är 4 vuxna och 4 kalvar. Småviltjakt på samma område. Närområdet är känt för att ha bra tillgång på fågel och hare.

Fiske

I närområdet finns bra fiskevatten i form av såväl insjöar som strömmande vattendrag.

Vägar

Fastigheten har bra tillgänglighet i form av välunderhållna vägar.

Mantal

7/256.

Rättsförhållande

Fastighet

Lycksele Umgransele 8:1

Ägare

Nils Holger Ingemar Persson 1/2
Robert Lindgren 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 46,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 44,4 ha
Impediment 0,3 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Övrigmark 2,3 ha
Summa: 47,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 557 000 kr
Skogsimpediment 1 000 kr
Summa: 558 000 kr

Inteckningar

Fastigheten belastas av två penninginteckningar om 95 840 kr. Det rör sig om två skriftliga pantbrev. Dödning av inteckningarna/pantbreven är påbörjad.

Förvärvstillstånd

Det krävs förvärvstillstånd för såväl fysisk- (privatperson) som juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2024-07-05
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Umeå

Kaserngatan 3
903 47   Umeå
Alla objekt från Umeå

Ansvarig mäklare

Fredrik Norlin
Fredrik Norlin
Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier