Unbyn

Obebyggd med en produktiv skogsmark om 40 ha, 3 589 m3sk och jakt i VVO på 4 800 ha.
Areal: 56 ha
Kommun: Boden
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 495 000 SEK
Anbudsdag: 8/10 2019
Bebyggd fastighet på bördiga marker med en produktiv skogsmarksareal om 40,1 ha och ett totalt virkesförråd på totalt 3 589 m³sk. Två av skiftena vätter ner mot Luleälven och är bebyggda. Bebyggelsen utgörs av enklare fritidshus vid Strömskatan och äldre bostadshus i dåligt skick. På Fastigheten finns även en liten tjärn, 3,1 ha åkermark samt jakträtt i Unbyns viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (15)

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Det finns 3,1 ha åkermark på Fastigheten och den brukas idag av lantbrukare i närområdet. Det finns inte något skriftligt kontrakt för upplåtelsen.

Skogsmark

Enligt den nygjorda skogsbruksplanen upprättad av Stefan Drugge vid Töre skogsbruksservice omfattar den produktiva skogsmarksarealen 40,1 ha och det totala virkesförrådet uppgår till 3 589 m3sk. Trädslagsfördelningen är 42% tall, 29% gran och 29% löv. Medelbonitet 3,7 m3sk/ha och år.

Jakt

Fastigheten ingår i Unbyns viltvårdsområde vilken omfattar ca 4 800 ha. Tilldelning för 2019 är 11 vuxna älgar och 11 kalvar.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Luleälv som är upplåten till Sportfiskeklubben Börstingen. I upplåtelsen ingår ett fiskekort till markägaren. För närmare information, besök borstingen.se

Byggnader

Bostadshus i fallfärdigt skick på skifte 1 i Svedjan. Huset är anslutet till elnätet med aktivt abonnemang. Byggnaden saknar vatten och avlopp.

Vid Strömskatan finns enklare fritidshus med en byggnadsarea om ca 35 kvm. Huset är inrett med tre rum. El finns framdraget till byggnaden men är inte inkopplat på elnätet. Vatten och avlopp saknas. Byggnaden har en trästomme, fasad av trä och plåttak. Fönster av två-glas. Det finns även ett par förrådsbyggnader på Fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Boden Unbyn 15:22

Ägare

Daniel Sund 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 56,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 40,1 ha
Impediment 0,2 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Inägomark 3,1 ha
Övrigmark 12,4 ha
Vatten 0,5 ha
Summa: 56,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 994 000 kr
Skogsimpediment 11 000 kr
Åkermark 92 000 kr
Tomtmark 116 000 kr
Bostadsbyggnader 105 000 kr
Summa: 1 318 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Jag är intresserad av fastigheten Unbyn och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning