Undervallen

Skog vid Dellen
Areal: 117 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 200 000 SEK
Anbudsdag: 30/6 2022
Här säljs obebyggd skogsmark i ett skifte med skötta skogar, beläget vid Norra Dellensjön i Norra Hälsingland.

Fastighet i ett skifte med ca 109 ha produktiv skogsmark av god bonitet. Fastigheten sträcker sig från Norra Dellensjöns strand mot nordost och har god tillgänglighet genom det befintliga vägnätet. Skogarna har skötts löpande och är i gott skick, även om det nu finns ytterligare röjning att utföra. Skogen är fördelad över de flesta åldersklasserna men med en tyngdpunkt mot de yngre och medelålders. Virkesförrådet har beräknats till ca 14 600 m³sk vilket ger ett medelförråd på 134 m³ska. Fastigheten ingår i ett större viltvårdsområde.

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Undervallen

Anders Berglund

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder

Visa alla 13 bilder
Visa alla 13 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Bifogad skogsbruksplan har upprättats av Robert Bergström, Holmen Skog, i november 2021. Enligt denna uppgår fastighetens produktiva skogsmarksareal till 109,4 ha och virkesförrådet har beräknats till 14 620 m³sk vilket ger ett medelförråd på 134 m³sk/ha.

Virkesförrådet utgörs till ungefärligen lika stora delar av tall och gran, 46 respektive 40%, medan resten utgörs av löv, 14%. Den dominerande arealen har skog i åldrarna 10-59 år men där finns även en del skog i avverkningsbar ålder. Fastighetens bonitet anges till 5,9 m³sk per hektar och den löpande tillväxten är 570 m³sk/år.

Avdelningarna 2 och 16 om totalt 1,8 ha kommer att grönrisplanteras under 2022. Åtgärden bekostas av säljaren.

Se bifogad skogsbruksplan för vidare information.

Biotopskydd

På fastigheten finns ett biotpskyddsområde om 0,3 ha belägen i avdelning 1 i bifogad skogsbruksplan. Ersättning har tidigare utgått till säljaren.

Jakt

Fastigheten ingår i Norrbo Viltvårdsområde som totalt omfattar ca 9 600 ha. Älgjakten är uppdelad på tre jaktlag medan småviltjakt får bedrivas över hela området. För frågor om jakten kontakta Reinor Andersson, sekreterare, på mobil: 070-646 57 17.

Fiske

Fisket administreras av Dellenbygdens fiskevårdsområde. Se deras hemsida för vidare information: https://dellenbygdens-fvo.se/

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Gammelsträng 6:3

Ägare

Göran Svensson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 114,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 109,4 ha
Impediment 5,6 ha
Väg och kraftledning 2,0 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 117,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2021
Skogsmark 3 469 000 kr
Skogsimpediment 13 000 kr
Summa: 3 482 000 kr

Inteckningar

En penninginteckning om totalt 1 250 000 kr finns uttagen i fastigheten. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ljusdal

Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Alla objekt från Ljusdal

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier