Unnan

Obebyggd skogsfastighet med 18 hektar produktiv skogsmark. Jakt i viltvårdsområde.
Areal: 20 ha
Kommun: Orsa
Objektstyp: Skog
Prisidé: 735 000 SEK
Anbudsdag: 30/11 2018
Skog, jakt och fiske i Orsa. En obebyggd skogsfastighet inom Hansjö skifteslag med hög andel skog i övre medelåldern. Den produktiva skogsmarken uppgår till 18 hektar med ett bedömt samlat virkesförråd om 2 600 m3sk. Fastigheten är belägen inom Hansjö viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (8)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten utgörs av ett skifte i Gagnsberg samt av ett splittrat skifte strax öster om Hornberga, Skiftet sträcker sig över Unnan. Skogsmarken har inventerats av Hans Sundmark, Skogsstyrelsen, i augusti år 2018. Enligt framtagen skogsbruksplan består fastigheten av 18 hektar produktiv skogsmark med samlat virkesförråd om ca 2 600 m3sk. Hög andel skog i övre medelåldern, 60 till 70 år. Medelboniteten är beräknad till 4,9 m3sk per ha och år

Orsa Besparingsskog

Fastigheten Hansjö 138:3 äger andel i Orsa Besparingsskog som för närvarande lämnar bidrag till bland annat skogsvårdsåtgärder såsom återbeskogning, röjning m.m. Mer info finns på www.orsabesparingsskog.se eller tel 0250-552639.

Nyckelbiotoper

Det finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade som berör fastigheten.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Hansjö VVO om ca 22 000 hektar. www.hansjojagaren

Fiske

Fastigheten är belägen inom Orsa fiskevårdsområde, www.ofvo.nu.

Rättsförhållande

Fastighet

ORSA HANSJÖ 138:3

Ägare

Kerstin Holmstrand dbo dbo 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 20,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 18,0 ha
Impediment 2,3 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 20,4 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är samtaxerad med annan fastighet, något taxeringsvärde redovisas därför inte här.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom så kallat omarronderingsområde samt i glesbygd, länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. Ansökan om förvärvstillstånd görs först efter att köpekontrakt tecknats. För köpare som inte är bosatt inom Orsa kommun sedan ett år tillbaka i tiden är ansökningsavgiften 3 700 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Jag är intresserad av fastigheten Unnan och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning