Uppsala

Sammanhållen åkermark
Areal: 120 ha
Kommun: Hallstahammar
Objektstyp: Åker
Prisidé: 12 500 000 SEK
Anbudsdag: 26/1 2024

För dig som vill utöka din mark inför odlingssäsongen 2024 finns nu ett sällsynt bra läge att förvärva 112 hektar sammanhängande åkermark i Hallstahammar. Fastigheten är belägen väster om Hallstahammar mellan Kölsta och Vedbo i Bergs socken. Förutom den sällsynt bra arronderingen på fastigheten är även vägnätet i gott skick och gör alla fälten lättillgängliga. Är du intresserad av denna fastighet kontakta ansvarig mäklare.

Kontakta Areal

Victor Vretlund

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Uppsala

Victor Vretlund

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Anton Stolpe Nordin & Victor Vretlund, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åkermark

Den goda arrondering och lättillgängligheten till fälten gör denna fastighet högintressant för den som vill utöka sina odlade arealer.
Åkermarken ligger väl sammanhållen i en enhet om totalt 112,72 hektar enlig sam-ansökan 2023. Gärdena är fördelade på åtta skiften varav det största är 52 hektar. Marken brukas idag med konventionell spannmålsodling. Delar av block 67 är kultiverade medan resterande areal är stubbåker samt 1,4 hektar vall. Jordarterna är i huvudsak finlera med inslag av silt. Marken överlåts i nuvarande skick och blir tillgänglig för en ny ägare inför odlingssäsongen 2024. Ingen höstsådd har skett på marken 2023.

Fastigheten ingår i Åva dikningsföretag och Svennby-Hällsta dikningsföretag.

Ingen markkartering är utförd på marken och det finns inga täckdikningskartor.

Skogsmark

Skogsmarken på fastigheten uppgår till cirka två hektar enligt mätningar i karttjänsten SeSverige och består av åkerholmar och kantzoner beväxta med mestadels lövskog.

Jakt

Jakten på fastigheten är ej upplåten och övergår till köparen på Tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Köping-Bergs Älgskötselområde.

Övrigt

På fastigheten finns en hårdgjord yta om cirka 1,5 hektar en avsedd för lagringsplats. En avstyckningsansökan är inskickad av säljaren för denna yta och den kommer ej medfölja i försäljningen. Om avstyckning ej går att genomföra eller om lantmäteriförrättning inte hunnit vinna laga kraft innan tillträdesdagen, kommer säljaren låta upprätta ett arrendekontrakt för denna mark.

Rättsförhållande

Fastighet

Hallstahammar Uppsala 2:6

Ägare

David Henrik Edeen 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 120,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 7 397 000 kr
Skogsmark 55 000 kr
Summa: 7 452 000 kr

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 7 800 000 kr
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Västerås

Klockartorpsgatan 14
723 44   Västerås
Alla objekt från Västerås

Ansvarig mäklare

Victor Vretlund
Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Fastighetsmäklare

Anton Stolpe Nordin
Anton Stolpe Nordin
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-693 51 18

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Uppsala & vill bli kontaktad

Mäklaren för Uppsala kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier